Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Nøkkelen til energioptimalisering: vannbehandling av varmeanlegg

I vårt moderne samfunn er energiøkonomisering og bærekraftig drift av varmesystemer av avgjørende betydning. Varmeanlegg utgjør ofte en betydelig andel av en bygnings totale energiforbruk. Derfor er det viktig å optimalisere varmesystemene for å redusere energiforbruket, og dermed bidra til både kostnadsbesparelser og miljøvern. En sentral komponent i denne prosessen er vannbehandling og rens av varmeanlegg.

Vannbehandling: Hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannbehandling i varmeanlegg refererer til prosessen med å rengjøre, rense, beskytte og opprettholde systemets vannkvalitet. Vannrensing varmeanlegg er avgjørende for å sikre at varmesystemet fungerer effektivt og pålitelig over tid. Mange tenker ikke over dette, og antar at varmeanlegget utfører jobben sin, uten videre refleksjoner over vannkvaliteten i anlegget. 

Her er noen grunner til hvorfor vannbehandling er viktig:

 • Forebygging av korrosjon: Korrosjon er en av de vanligste problemene i varmeanlegg. Når metallkomponenter i systemet begynner å korrodere, kan det føre til lekkasjer, tap av effektivitet og økt energiforbruk. Riktig vannbehandling kan beskytte metallkomponenter mot korrosjon, noe som forlenger levetiden til systemet.
 • Hindre avleiringer: Avleiringer kan redusere varmeoverføringen i varmevekslere og rør, noe som fører til økt energiforbruk. Vannbehandling vil også bidra til å forhindre dannelse av avleiringer ved å kontrollere vannets hardhet.
 • Begrense biofilmvekst: Biofilm er en slimete substans som bygger seg opp på innsiden av rør og komponenter. Dette reduserer vannstrømmen og systemets effektivitet. Riktig vannbehandling vil begrense veksten av biofilm.
 • Forbedre varmeoverføring: Optimal vannkvalitet i varmeanlegg kan forbedre varmeoverføringen, noe som betyr at systemet kan produsere den samme mengden varme med mindre energi. Dette fører til betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt.

 

Les mer om: Vannbehandling Borettslag/Sameie


Typer av vannbehandling

Det er flere forskjellige metoder og teknologier som kan brukes for vannbehandling i varmeanlegg. Noen av de vanligste inkluderer:

 • Korrosjonsinhibitorer: Legger en beskyttende film på metallkomponenter for å hindre korrosjon. Disse kjemikaliene kan være avgjørende for å forlenge levetiden til varmesystemet.
 • Biocider: brukes til å kontrollere veksten av bakterier og mikroorganismer som fører til dannelse av biofilm i systemet.
 • Filtreringssystemer: F.eks. elysator vannbehandling, vil fjerne partikler og urenheter fra vannet, noe som bidrar til å opprettholde god vannkvalitet.
 • Vannmykner: Vannmyknere reduserer vannets hardhet ved å fjerne mineraler som kalsium og magnesium. Dette bidrar til å forhindre dannelse av kalkavleiringer i varmesystemet.
 
 
 • Energiøkonomisering: Når vannbehandlingen i et varmeanlegg er optimal, kan systemet operere med større effektivitet, og dette oversetter seg direkte til energiøkonomisering. Her er noen måter hvordan:
 • Redusert energiforbruk: Effektiv varmeoverføring, forebygging av avleiringer og kontroll av korrosjon betyr at varmeanlegget kan produsere den samme mengden varme med mindre energi.
 • Lengre levetid på utstyr: Riktig behandling bidrar til å forlenge levetiden til varmesystemets komponenter, noe som reduserer behovet for hyppige utskiftninger og reduserer avfall.
 • Lavere vedlikeholdskostnader: Færre problemer med korrosjon, biofilm og kalkavleiringer betyr mindre tid og penger brukt på vedlikehold og reparasjon.

 

Konklusjon

Vannbehandling av varmeanlegg er en viktig faktor for å oppnå energiøkonomisering og bærekraftig drift. Ved å investere i riktig vannbehandlingsteknologi og vedlikeholdsprosedyrer, vil borettslag, sameier, virksomheter og eiendomseiere generelt, redusere sitt energiforbruk, minimere kostnadene og bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Dette er ikke bare bra for bunnlinjen, men også for planeten vår.

Ved å hindre korrosjon, avleiringer og biologisk vekst, oppnår man bedre varmeoverføring, redusert strømningsmotstand og økt effektivitet i varmekilden.

Dette resulterer i lavere energikostnader, lengre levetid for utstyret og redusert miljøpåvirkning. Det er viktig å investere tid og ressurser i riktig behandling av varmeanlegget for å oppnå disse fordelene, samt å bidra til bærekraftige oppvarmingssystemer i fremtiden.

For å kartlegge kvaliteten på vannet i varmeanlegget deres, samt å gjøre en vurdering av hvilke tiltak som skal gjøres, tar vi en vannprøve som analyseres, altså en væskeanalyse.

Har du spørsmål knyttet til dette temaet er du velkommen til å kontakte oss på 23 03 54 00 eller på post@rorleggersentralen.no

Les også: nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede energianlegg