Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Vannmålere i Oslo

Store besparelser etter installasjon av vannmåler

I Oslo er det ikke vedtatt at det skal implementeres vannmålere til alle husstander i kommunen. Men som den moderne og bærekraftige byen Oslo er, burde allikevel alle installere målere, nettopp for å styrke bevisstheten om vannforbruket og oppnå en mer effektiv ressursbruk.

Denne artikkelen vil utforske de forskjellige fordelene ved bruk av vannmålere i Oslo og hvordan det påvirker innbyggernes daglige liv og byens bærekraft.

Redusert overforbruk

Vi ser fra andre kommuner i landet, samt husstander i Oslo hvor målere allerede er installert, at det har vist seg å være et kraftig verktøy for å redusere overforbruket av vann blant innbyggerne i kommunen. Ved å gi nøyaktige målinger skaper vannmålerne en bevissthet, som fører til en betydelig reduksjon i unødvendig vannforbruk.

Hvordan beregnes vannforbruket?

De to vanligste måtene å beregne hva man skal betale i vann- og avløpsgebyr på, er at Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune stipulerer et antatt forbruk på 1,3 kubikk vann pr m2 bruksareal i boligen. Den andre måten, er at faktisk forbruk defineres ved hjelp av en vannmåler. Hva som lønner seg, skal vi komme nærmere innpå.

Nøyaktig fakturering og økonomisk besparelse

En av de mest håndfaste fordelene for innbyggerne er nøyaktig fakturering. Har man et lavere forbruk enn det kommunen anslår, vil man med en installert vannmåler sikre at husholdningen kun betaler for den faktiske mengden vann de bruker, noe som oversettes til økonomiske besparelser på sikt.

Pr dags dato er det liten utstrakt bruk av målere i hovedstaden, og dermed blir forbruket fakturert etter størrelsen på boligen.

Eksempel på besparelse:

  • Uten vannmåler:

Gebyret for vann og avløp beløper seg i dag til kr. 25,86 pr m3 som igjen multipliseres med bruksarealet. Vi kan ta et eksempel på en blokk hvor vi antar det bor 230 personer, med et bruksareal på 12485 m2

12485 m2 x 1,3 á 20,69 = 335 809,05 Vann

12485m2 x 1,3 á 20,69 =  335 809,05 Avløp

Abonnementsgebyr: 423,00

Sum 840 051,36

  • Med vannmåler:

Installerer du en vannmåler, betaler du for faktisk forbruk, da måleren viser hvor mye vann du bruker. Oslo kommune tar utgangspunkt i at man bruker 58 m3 per person pr år. Bor det få personer i en stor bolig, så lønner det seg å installere en vannmåler for å redusere kostnadene, for da betaler man for faktisk forbruk, og ikke utfra størrelsen på boligen. Dette gjelder også for borettslag og sameier, da det monteres en felles måler på hovedinntaket. I tillegg ønsker noen i borettslag/sameier å få montert individuelle vannmålere i den enkelte bolig. Det vil da være anledning til å påvirke sitt eget forbruk, samt at det føles mer rettferdig for alle, at man betaler for det man bruker, og ikke for naboens sløsing med vann.

Samme blokk som sist, 230 personer altså:

58m3 x 230 á 20,69 = 276 004,60 Vann

58m3 x 230 á 20,69 = 276 004,60 Avløp

Abonnementsgebyr: 423,00

Vannmålergebyr: 2176,-

Sum: 693 260,25

Besparelse:

      840 051,36

–     693 260,25

=   146 791,11

I dette gitte bofellesskapet, blir besparelsen på i underkant av svimlende 150 000,- eks mva pr år. Vi ser at det er en enorm besparelse, og det blir mer rettferdig for alle, at det betales for det man faktisk bruker. Dessuten blir man mer bevisst på bruken av vann, man betaler etter bruk og ikke en fast årlig sats bestemt av kommunen. Vær klar over at en stor bolig med få personer, også vil oppleve store besparelser med en vannmåler installert.

Les mer om: Våre tilbud til borettslag og sameier

Smarte vannmålere

Det benyttes moderne teknologi i vannmålere. Disse enhetene bruker avanserte sensorer og internett-tilkobling for å gi sanntidsdata. Vann- og avløpsetaten fører tilsyn med, samt sørger for at kontroll- og hovedavlesninger gjennomføres av alle vannmålerinstallasjoner. 

Bærekraft og miljøvennlighet

Gjennom redusert vannforbruk spiller Oslo en rolle i å bevare miljøet. Mindre vannforbruk betyr redusert belastning på lokale vannressurser og fremmer en mer miljøvennlig byutvikling.

Økonomisk besparelse og investeringer

Mens innføringen av vannmålere krever en investering, viser erfaringene i Oslo at dette er en langsiktig besparelse for både husholdningene og byen som helhet. Effektiv bruk av ressurser fører til økonomisk bærekraft.

Les mer om: Vann- og avløpsgebyrer

Oppsummert

Oslos bruk av vannmålere markerer byens forpliktelse til en bærekraftig fremtid. Ved å oppmuntre til ansvarlig bruk av vann, resulterer dette ikke bare i økonomiske besparelser, men også i en mer bevisst og bærekraftig byutvikling.

Vannmålere bestilles gjennom oss, hvorpå vi kommer og installerer. Videre sørger vi for registrering av måleren, mens Vann- og avløpsetaten sørger for tilsyn, kontroll og hovedavlesninger. 

Kontakt oss på 23 03 54 00 eller post@rorleggersentralen.no hvis du har spørsmål, eller ønsker et tilbud på installasjon av vannmålere.