Rørleggersentralen logo
Søk

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Søk

Om Rørlegger Sentralen AS

Om Oss

Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 og har i dag 25 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen faget. Vi bestreber å yte “Service og Kvalitet til Avtalt tid” til alle våre kunder, og våre løfter vedrørende dette kan du lese mer om lenger ned, under «Våre garantier»

Rørlegger Sentralen AS innehar sentral godkjenning, er en mesterbedrift og er godkjent bedrift i henhold til BVN-byggebransjens våtromsnorm.

Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi er en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger.

Om Rørlegger Sentralen AS

5/5

God service, hyggelige rørleggere. Kommer til oppgitt tidspunkt
– Anne-Grete Olaussen

5/5

Meget hyggelige og behjelpelige med å løse et problem med et toalett samme dag.
 – Margrethe lund Bergersen

En bedrift med lang erfaring

år siden oppstart
0
utførte prosjekter
0
ansatte
0

Våre Garantier

Rørlegger Sentralen AS har som målsetning å alltid levere ”Service og Kvalitet til Avtalt Tid”. Derfor har vi innført ”Kvalitets- og Fornøydgaranti” på alle utførte oppdrag!

For å bekrefte og garantere vår kvalitets- og kundefokus, har vi innført ”Kvalitets- og Fornøydgaranti”, i tillegg til vår allerede eksisterende ”Frammøtegaranti”.

Rørlegger Sentralen AS ønsker med dette å løfte fokus og heve standarden innen rørleggerbransjen, når det gjelder fagmessig korrekt utført arbeid og yrkesstolthet.

Rørlegger Oslo

Bærekraft

Bærekraft, og bærekraftig utvikling er noe vi i Rørlegger Sentralen AS står for. Det gjorde at vi i 2020 bestemte oss for å sertifisere oss til å bli miljøfyrtårn-bedrift. Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger.

Her er noen av våre mål og tiltak:

Arbeidsmiljø:

Miljø og arbeidsmiljø er kjerneverdier på vår arbeidsplass. Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid skal alle i bedriften bidra til et godt arbeidsmiljø og miljøvennlig drift. Vi skal skape gode holdninger og premiere gode handlinger. Vi skal jobbe aktivt for å forebygge sykefravær, skader og ulykker, samt gi hverandre gode tilbakemeldinger og sørge for at alle trives.

Energi

Lyskilder i 60% av kontorarealet er erstattet med dimmbare led-lys i 2020. Vi ønsker å bytte ut flere lyskilder til led-lamper. Vi er i dialog med gårdeier om utskiftning av vinduer til nye energisparende vinduer.

Transport og anleggsmidler:

Vi ønsker å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke for å redusere ytterligere i årene fremover.
Vi skal hele tiden ha de nyeste bilene med de beste motorer, bilene blir leaset for fem år av gangen. Vi vil påse at bilene er ryddige og at de ikke kjører med unødvendig vekt i varerom.

Restavfall:

Vi kildesorterer alltid avfall etter endt oppdrag. Dette blir enten gjort hos grossist eller hos gjenvinningsstasjoner. I 2020 har vi kildesortert og har ulike søppelbøtter for; papp og kartong, plastemballasje, små el-apparater, farlig avfall, glass- og metallemballasje, matavfall og restavfall.

Innkjøp og materialbruk:

For innkjøpt så velger vi miljømerkede produkter så langt dette lar seg gjøre.
Fokus på å holde papirforbruket på et minimum. Mere går på mail, noe som resulterer i mindre bruk a papir. Papir som skal kastes, blir brukt på den blanke siden først, før kast.
Vi prøver kontinuerlig å holde antall kjemikaler vi bruker, lavt, og finne substitutter for de som ikke er miljøvennlige.
Fokus på kunnskap rundt bruk og valg av kjemikaler.

Våre klimarapporter kan lastes ned her:

 

Bærekraftsrapport 2019

Bærekraftsrapport 2020

Miljøfyrtårn logo