Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Maksimer ytelsen til ditt varmeanlegg!

I en verden der energieffektivitet og bærekraft står høyt på agendaen, spiller varmeanlegg en avgjørende rolle i å opprettholde komfortable innendørsmiljøer, samtidig som man reduserer påvirkningen på miljøet. For å sikre at ditt varmesystem fungerer optimalt og opprettholder høy ytelse over tid, er det en viktig faktor som ofte undervurderes: kvaliteten på væsken som sirkulerer gjennom anlegget.

Væskeanalyse: Den uunnværlige hjelpen for optimal drift av varmeanlegget

Varmeanlegg kan være komplekse systemer som avhenger av en rekke komponenter som arbeider i harmoni, for å levere den ønskede varmen til bygninger og fasiliteter. I denne prosessen spiller væsken en avgjørende rolle. Væsken fungerer som livsnerven til systemet, og derfor er det viktig å sikre at den opprettholder høy kvalitet og ønskede egenskaper.

Det er her vi i Rørlegger Sentralen AS kommer inn med våre væskeanalyser. Vår ekspertise og teknologi gjør det mulig å nøyaktig evaluere væskens tilstand i ditt varmeanlegg. Ved å analysere egenskapene til væsken, som for eksempel pH-nivå, korrosjonspotensial og termisk ledningsevne, kan vi gi deg en dyptgående innsikt i anleggets helse og ytelse.

Hvorfor er Væskeanalyse så Viktig?

 1. Tidlig deteksjon av problemer: Gjennom væskeanalyser kan potensielle problemer og avvik identifiseres i en tidlig fase. Dette muliggjør rask respons og igangsettelse av forebyggende tiltak, før små problemer eskalerer til kostbare reparasjoner.
 2. Optimal Ytelse: En velbalansert væske med riktig kjemisk sammensetning, bidrar til at varmeanlegget fungerer mer effektivt. Dette resulterer i lavere energiforbruk, reduserte driftskostnader og øker levetid for utstyret.
 3. Beskyttelse mot Korrosjon og Skader: Riktig behandlet væske bidrar til å beskytte systemkomponentene mot korrosjon og avleiringer. Dette bidrar til å opprettholde anleggets pålitelighet.
 4. Bærekraftig Drift: Ved å opprettholde høy kvalitet på væsken, kan du redusere behovet for hyppig utskifting og avfallshåndtering. Dette er en viktig del av bærekraftig praksis.


Effektiv vannbehandling i varmeanlegg er avgjørende for å oppnå energibesparelser og bærekraftig drift. Investeringer i riktig vannbehandlingsteknologi og vedlikeholdsprosedyrer kan redusere energiforbruket, senke kostnadene og minimere miljøpåvirkningen for borettslag, sameier, bedrifter og eiendomseiere. Dette har positive effekter både på økonomien og miljøet.

Ved å forhindre korrosjon, avleiringer og biologisk vekst i varmeanlegget, oppnår man bedre varmeoverføring, lavere strømningsmotstand og økt effektivitet. Dette resulterer i lavere energikostnader, lengre levetid for utstyret og redusert miljøpåvirkning. Investerer man tid og ressurser i riktig behandling av varmeanlegget, kan man ikke bare oppnå disse fordelene, men også bidra til bærekraftige oppvarmingssystemer for fremtiden.

For å evaluere vannkvaliteten i varmeanlegget og identifisere nødvendige tiltak, utfører vi en væskeanalyse ved å ta en vannprøve. Dette gir innsikt i systemets tilstand og muliggjør målrettede tiltak for optimal drift.

Hva gjør vi etter at væskeanalysen er utført?

Avhengig av hva analysen avdekker, så gjøres tiltak som f.eks:

 • Kartlegging av driftproblemenes og varmeoverføringenes omfang, ved hjelp av termofotografering
 • Er utfordringene omfattende vurderes det å gjennomføre rens av anlegget
 • Et vannbehandlingsprogram iverksettes for å redusere risiko for ytterligere korrosjon
 • Installasjon av utluftningssystem, som fjerner oksygen og gasser i væsken
 • Installasjon av et partikkelfilter i delstrøm
 • Implementering av korrosjonssikring, som øker pH-verdien
 • Kontroll og service av ekspansjonssystem
 • Kontroll og service av utluftningssystem
 • Ettersyn av filtersystem, for å redusere partikkelnivået
 • Installasjon av magnetfilter
 • Bytting av filterposer
 • Ny væskeprøve etter utførte tiltak


Velg væskeanalyse fra Rørlegger Sentralen AS

Ved å inkludere våre væskeanalyser som en del av din varmeanleggsvurdering, gir du deg selv den beste muligheten til å oppnå en effektiv, pålitelig og energieffektiv drift. Vi i Rørlegger Sentralen AS forstår verdien av grundig innsikt, og vi er klare til å hjelpe deg med å maksimere ytelsen til ditt varmesystem.

For mer informasjon om dette temaet les også: Nøkkelen til energioptimalisering: Vannbehandling av varmeanlegg

For å avtale en konsultasjon, send oss en mail på post@rorleggersentralen.no eller  ta kontakt med oss direkte på telefonnummer 23 03 54 00.

Sammen kan vi sørge for at ditt varmeanlegg fungerer optimalt, slik at du kan nyte komforten og samtidig bidra til en bærekraftig fremtid.