Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Når du hører ulyd i vannrør

Ulyd i vannrør

Smeller det i rørene eller er du plaget med susing i vannrør?
I boligen er det vanlig med flere typer rør. Alle har vannrør og avløpsrør, og boliger med vannbåren varme har i tillegg rør til de ulike varmekildene. Det er ikke uvanlig med lyd fra vannrør, men med riktig installasjon av anlegget så skal vann- og avløpsrør ikke gi fra seg plagsom støy og du skal ikke ha ulyd i vannrør.

Mange ulike grunner til støy fra rør.

Mangelfull klamring eller feil klamring, det vil si innfestning av rørene til bygningskroppen vil kunne forplante unødvendig støy fra rørene over til bygningskroppen. Uyd i vannrør kan komme av at det er luft i rørene. Hvis det kommer luft og støy fra et eller flere tappesteder, så tyder dette på at det har vært vannavslag på det kommunale ledningsnettet.

Åpne kranene og la vannet renne til problemet blir borte. Vanligvis tar ikke dette lang tid, men det kan oppleves som ubehagelig, da luft i rørene fører til ulyd i vannrør, og slag i kranen det tappes fra.

Ved alt for høyt trykk så kan det oppstå turbulens i vannet når det tappes vann. Dette problemet løses enkelt ved å få innmontert en reduksjonsventil rett etter innvendig hovedstoppekran.

Med reduksjonsventilen kan man nedjustere vanntrykket slik at det ikke overstiger 6 bar.

Vanntrykket i boliger skal ikke overstige 6 bar.

Sanitærreglementet som er rørleggerens håndbok og reglement, sier at vanntrykket i boliger skal ligge på mellom 4 til 6 bars trykk. Ved trykk over 6 bar skal det monteres reduksjonsventil. Det er viktig å ikke ha for høyt trykk i rørene, da for høyt trykk er skadelig for rør og utstyr i boligen.

Susing i vannrør.

Susing i rør kan tyde på lekkasje. I dette tilfellet kan man stenge hovedstoppekranen. Hvis susingen stopper, så er det vann på avveie, enten i form av en lekkasje i bygningskonstruksjonen, eller at wc eller annet utstyr ikke holder tett og vannet står konstant og renner.

Hvis susingen vedvarer etter at hovedstoppekranen er stengt, så tyder dette på at
det er lekkasje på vannledningen som kommer inn i boligen. Ofte forekommer det brudd på vannledningen rett utenfor grunnmuren, da boligens grunnmur kan ha sunket.

Alle hus og bygninger som er tilkoblet vann skal ha en utvendig avstengningskran, en såkalt bakkekran. Dette er en kran som vanligvis er plassert i tomtegrensen, i den delen av tomten hvor vann og avløpet er tilkoblet. Steng utvendig bakkekran, og hvis susingen da blir borte så er det åpenbart et brudd mellom utvendig bakkekran og innvendig hovedstoppekran.

Hvis susingen vedvarer så er lekkasjen mellom påkoblingen til hovedledningen og bakkekranen. I disse tilfellene må det graves opp for utbedring av skaden. 

Vi tilbyr også tjenester innen graving og drenering. Ta kontakt med oss på 23 03 54 00, eller på post@rorleggersentralen.no for et uforpliktende tilbud på gravejobben.

Les mer: om graving og drenering

Eller er det mer som hyling i vannrørene?

Enkelte henvender seg også til oss fordi de hører hyling og ulyd i vannrør. Dette er høyst unormalt, men det kan oppstå ved at det har kommet et fremmedlegeme, som lager ulyd i vannrøret. Enten via vanninntaket eller at en komponent har løsnet, og ligger i røret og lager støy når vannet tappes eller sirkulerer i et varmeanlegg.

Det kan også forekomme at det har kommet partikler inn i røret ved nymontering. I disse tilfellene anbefaler vi at man kontakter rørlegger.

Er man i tvil på om det er et fremmedlegeme som lager støyen i vannrørene, så har vi mulighet til å sende vår spyleavdeling som kan både spyle rørene rene ved hjelp av høytrykksspyling. Vi kan også foreta en rørinspeksjon med kamera, for å ta rørene nærmere i øyesyn innenfra. 

Les mer om: Rørinspeksjon