Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

miljø og samfunnsansvar

RS er Miljøfyrtårn-bedrift

Bærekraft, og bærekraftig utvikling er noe vi i Rørlegger Sentralen AS står for. Det gjorde at vi i 2020 bestemte oss for å sertifisere oss til å bli miljøfyrtårn-bedrift. Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger.

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

Rørlegger Sentralen bidrar spesielt til seks bærekraftmål gjennom våre samfunnsmål og aktiviteter.

Hos RS er vi opptatt av å skape en bærekraftig fremtid for oss selv, våre kunder og planeten vår. Derfor integrerer vi FNs 17 bærekraftmål i vår virksomhet og etablerer en kultur der inkludering, redusert klimapåvirkning og effektiv bruk av fornybare ressurser er høyt prioritert.

Dette stemmer overens med våre kjerneverdier:

  • Fellesskap
  • Respekt
  • Innovasjon
  • Ansvarlighet
Rammeavtale for borettslag og sameier

bærekraftig arbeid

Vi forstår viktigheten av å balansere komfort, energieffektivitet og bærekraft. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som tar hensyn til ditt byggs spesifikke behov og miljømål. Sammen kan vi forme en mer miljøvennlig fremtid uten å gå på kompromiss med komforten.

 

Arbeidsmiljø:

Miljø og arbeidsmiljø er kjerneverdier på vår arbeidsplass. Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid skal alle i bedriften bidra til et godt arbeidsmiljø og miljøvennlig drift. Vi skal skape gode holdninger og premiere gode handlinger. Vi skal jobbe aktivt for å forebygge sykefravær, skader og ulykker, samt gi hverandre gode tilbakemeldinger og sørge for at alle trives.

Energi

Lyskilder i 60% av kontorarealet er erstattet med dimmbare led-lys i 2020. Vi ønsker å bytte ut flere lyskilder til led-lamper. Vi er i dialog med gårdeier om utskiftning av vinduer til nye energisparende vinduer.

Transport og anleggsmidler:

Vi ønsker å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke for å redusere ytterligere i årene fremover.
Vi skal hele tiden ha de nyeste bilene med de beste motorer, bilene blir leaset for fem år av gangen. Vi vil påse at bilene er ryddige og at de ikke kjører med unødvendig vekt i varerom.

Restavfall:

Vi kildesorterer alltid avfall etter endt oppdrag. Dette blir enten gjort hos grossist eller hos gjenvinningsstasjoner. I 2020 har vi kildesortert og har ulike søppelbøtter for; papp og kartong, plastemballasje, små el-apparater, farlig avfall, glass- og metallemballasje, matavfall og restavfall.

Innkjøp og materialbruk:

For innkjøpt så velger vi miljømerkede produkter så langt dette lar seg gjøre.
Fokus på å holde papirforbruket på et minimum. Mere går på mail, noe som resulterer i mindre bruk a papir. Papir som skal kastes, blir brukt på den blanke siden først, før kast.
Vi prøver kontinuerlig å holde antall kjemikaler vi bruker, lavt, og finne substitutter for de som ikke er miljøvennlige.
Fokus på kunnskap rundt bruk og valg av kjemikaler.

Våre klimarapporter kan lastes ned her:

Bærekraftsrapport 2019

Bærekraftsrapport 2020