Rørleggersentralen logo

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Rørinspeksjon

Kamerainspeksjon av rør

Ved rørinspeksjon undersøker vi rørene dine med kamera. Ring oss om du har tett avløp eller mistenker at noe er galt.

Ring oss!

Servicerørlegger søkes

Rørinspeksjon

5/5

Rørleggerne Anders og Gunnar kom til sameiet vårt på Fornebu for å foreta videoinspeksjon av avløpsrørene våre.
De kom som avtalt og gjorde jobben ferdig innen avtalt tid.
De påpekte ting som kan gi oss problemer i fremtiden og ga tips om hva vi burde gjøre både på kort og lang sikt for å forhindre tette rør.
– Ole-Jørgen Hansen

5/5

Jeg har hatt kontakt med flere representanter fra Rørleggersentralen AS og setter veldig pris på gode og fullstendige vurderinger av alt som har med vann og avløp å gjøre. Ryddig og ordentlig. Takk til Andreas, Ole og Anders. Dere er gode ambassadører for Rørleggersentralen AS.
 – Torbjørn Pettersen

HVA ER RØRINSPEKSJON?

Rørinspeksjon og kamerainspeksjon som det også kalles, foregår ved at et kamera føres inn i rørene og inspiserer disse innenfra. Arbeidet foregår inntil 2 timer og en skriftlig rapport utarbeides.

Det er ofte behov for høytrykkspyling i forkant av en rørinspeksjon, dette for at kameraet skal få fri passasje og “se” rørene.

Rørinspeksjon og spyling utføres fra spesialutrustet spylebil med lang rekkevidde for tilgang i både hus, leiligheter og industribygg.

Det er ikke behov for graving i forbindelse med en inspeksjon. Dette utføres fra innsiden på rørene med kamera som føres igjennom røret.

Når bør du utføre inspeksjoner?
Det kan være en fordel å utføre rørinspeksjon i forbindelse med ferdigstillelse av nybygg, for å utelukke eventuelle skader i forbindelse med graving og bygging. Andre tilfeller er om du opplever at toalettet eller andre VVS-installasjoner blir tette eller hvor vannet bruker tid på å komme bort. Vedvarende problemer på tross av egeninnsats og vedlikehold er ofte et tegn på at vi bør undersøke rørene fra innsiden.

Har du mange trær på eldre eiendom? Røtter kan strekke seg langt og bryte igjennom gamle rør. Røtter kan gå lengre enn høyden på trær og nå rør som tilsynelatende er langt unna. En inspeksjon vil avdekke slike skader. Du trenger ikke fjerne trær, om ikke røret da går under treets stamme og må utbedres.

HVA KAN OPPDAGES VED EN RØRINSPEKSJON?

Normale feil på avløpsledninger som kan avdekkes ved en rørinspeksjon er: svanker med vannfylling, motfall, bruddskader, ujevnheter i rørveggene, avleiringer eller gjenstander som har kommet ned i avløpet.
Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje og ytre påvirkninger, og slike feil kan også oppstå uten noen form for forvarsel.

Om du opplever tette avløp, så kan det være fornuftig å utføre en kamerainspeksjon. 

Skriftlig rapport

Vi utarbeider en skriftlig rapport og dokumenterer vårt arbeid elektronisk om ønskelig. Rapporten gir en god beskrivelse av ledningens kvalitet. Den redegjør for feil og mangler, og inneholder forslag til tiltak og eventuell utbedringsmetode, slik at skaden kostnadseffektivt kan graves opp eller repareres på annen måte.

En rapport fra en rørinspeksjon er ofte et meget godt dokument for eier ved salg av eiendom, men brukes også av større VVS-entreprenører ved overlevering av nyanlegg.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 03 54 04 mellom kl 08-16 hvis du har ytterligere spørsmål om rørinspeksjon.