TRASÉSØK

Trasésøk kartlegger hvor vann- og avløpstraséer går, samt avdekker eksakt punkt på en rørledning, ved for eksempel et brudd. Vi kan også fastslå hvor eksisterende ledninger går, slik at plassering av nybygg unngås her.

Rørlegger Oslo

Hva er trasésøk?

Kort fortalt en metode som benyttes for å lokalisere rør vi ikke vet hvor går. Vi benytter trasésøk for lokalisering av avløpsledninger, overvannsledninger, rørtraséer, rørbrudd eller for å avdekke et eksakt punkt på et rør.

Hvordan og når?

Trasésøk utføres ved at en sonde føres inn i røret, mens trasésøkeren beveges over terrenget. Trasésøkeren finner sonden som befinner seg inni røret under bakken, og enkelt viser retningen og hvor røret ligger. Det er også mulig å påvise dybden på røret opptil ca. 4 meter ned.

Ved utførelse, lokaliserer vi hvor røret befinner seg under bakken, og unngår feilgraving, ved for eksempel et rørbrudd. Vi benytter samme metode i forbindelse med byggearbeider, for å unngå å plassere nye bygninger over eksisterende rørtraséer i bakken, samt for å avdekke en avløpslekkasje og for å lokalisere brudd under kjellergulv osv.

Dokumentasjon

Våre funn blir dokumentert med markeringsspray, men også digitalt slik at det er mulig å finne tilbake til riktig område på et senere tidspunkt.

VI KAN OGSÅ HJELPE MED