Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Hva er vannbåren varme?

Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme er et oppvarmingssystem som bruker oppvarmet vann som energibærer for å varme opp boligen din eller bygningen din. Det varme vannet sirkulerer i lukkede rørsløyfer i bygningens struktur, og dette systemet kan brukes til å varme opp gulv eller radiatorer, og det er en effektiv måte å distribuere varme jevnt i et rom eller en bygning.

Rørsystem

Vannet sirkulerer gjennom et lukket rørsystem. Dette systemet består vanligvis av et nettverk av rør, som er lagt i gulvene eller i radiatorer i rommet. Rørene fungerer som varmevekslere og frakter det oppvarmede vannet ut til de ønskede områdene. 
 
Hva er vannbåren varme?
Bilde: Roth

Varmekilde

Vannet varmes opp ved hjelp av en varmekilde. Dette kan være en:

 • Varmepumpe: Luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe er effektive og miljøvennlige varmekilder. En varmepumpe som utnytter jordvarme, kan også tilknyttes systemet. 
 • Elektrisk kjel: En elektrisk kjel er en enkel og effektiv varmekilde, men kan være dyr i drift.
 • Biobrenselkjel: Vedfyrte kjeler eller pelletskjeler benytter fornybare varmekilder, men krever mer vedlikehold. Bioolje er også biobrensel som kan benyttes her, med noen forbehold.
 • Solenergi: Solenergi fra solfangere kan brukes til å varme opp vann i et vannbårent varmeanlegg.


Varmen fra varmekilden overføres til vannet i rørene, og deretter distribueres den jevnt gjennom bygningen.


Varmegivere

Vannet gir fra seg varmen til omgivelsene gjennom varmegivere. Det finnes ulike typer varmegivere som kan være: 

 • Varmerør i gulvet (gulvvarme), som er den mest populære typen, da den gir en jevn og behagelig varme i boligen.
 • Radiatorer, som er en annen vanlig type varmegiver, spesielt i eldre boliger.
 • Viftekonvektorer er også et alternativ som kan brukes i et vannbårent varmesystem. Viftekonvektorer kombinerer fordeler fra både radiatorer og vifter, for å spre varmen jevnt i rommet.
 • Varmebatteri, som varmer opp ventilasjonsluft med vann.
 

Hva er vannbåren varme?:

 • Gulvvarme: Varmekabler eller rør legges i gulvet og avgir varme til rommet gjennom gulvbelegget.
 • Radiatorer: Varmt vann sirkulerer gjennom radiatorer som avgir varme til rommet.
 • Viftekonvektorer: Varmt vann sirkulerer gjennom en viftekonvektor som blåser varm luft ut i rommet.
 
 

Hva er vannbåren varme – typiske styringssystemer

Et styringssystem regulerer temperaturen i vannet og distribusjonen av varme. Styringssystemer for vannbåren varme er avgjørende for å sikre effektiv drift, komfort og energisparing. Systemer kan være utstyrt med termostater og smarte reguleringssystemer for å optimalisere effektiviteten og redusere energiforbruket. De brukes til å styre temperaturen i rom og vann, samt til å regulere varmekilden.

Typer styringssystemer:

 • Manuelle systemer: Enkle og rimelige, men krever manuell justering av temperatur og varmekilde. Passer for små boliger med enkle behov.
 • Termostater: Automatisk styring av temperatur i rom. Godt valg for boliger med standard komfortbehov.
 • Soneinndeling: Styring av temperatur i forskjellige soner i boligen. Anbefales for boliger med forskjellige komfortbehov i ulike soner.
 • Værkompensasjon: Tilpasser temperaturen til utetemperaturen. Bidrar til energisparing og bedre komfort.
 • Smartstyring: Avanserte systemer med trådløs styring, appkontroll og energisparingsfunksjoner. Gir maksimal kontroll, komfort og energisparing.

Hva er fordelene med vannbåren varme?

Fordelene med vannbåren varme inkluderer jevn varmefordeling, lavere energikostnader sammenlignet med andre oppvarmingssystemer, og muligheten til å integrere systemet med alternative energikilder som solenergi eller geotermisk energi. Systemet kan også være mer miljøvennlig og gi bedre inneklima ved å redusere luftstrøm og støvpartikler i boligen. Norges Astma- og allergiforbund anbefaler oppvarming med vannbåren varme.

Vannbåren varme er vanligvis installert under byggeprosessen eller under større renoveringer, men det er også mulig å ettermontere systemet i eksisterende bygninger. Det er viktig å konsultere med fagfolk for å planlegge og installere et vannbårent varmesystem, som passer til dine behov og boligens egenskaper.

Se også Enovas sider om du kan få støtte til å installere et vannbårent varmeanlegg i din egen bolig eller fritidsbolig i Norge. Enova støtter nemlig privatpersoner som gjennomfører tiltak for å bedre energibruken i egen bolig med inntil 10.000,-

Les mer: Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Har du flere spørsmål rundt temaet hva er vannbåren varme? eller ønsker tilbud på ditt vannbårne varme-prosjekt, ta kontakt med oss på 23 03 54 00, eller post@rorleggersentralen.no