Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Hvordan fungerer vannbåren varme?

Hvordan fungerer vannbåren varme?

Vannbåren varme er et effektivt og komfortabelt oppvarmingssystem, som bruker varmt vann til å varme opp boliger og andre bygninger. Dette systemet fungerer ved at oppvarmet vann sirkulerer gjennom et lukket rørsystem, som igjen fordeler varmen jevnt og effektivt. Vannet sirkulerer gjennom rør i gulvet, radiatorer eller viftekonvektorer, og sørger for å opprettholde jevn og stabil temperatur i rommene. Det er et komfortabelt og energieffektivt alternativ, i motsetning til tradisjonelle systemer med elektriske ovner. 

Komponenter i et vannbårent varmesystem:

 • Varmekilde: Varmekilden varmer opp vannet i systemet. Dette kan være:
  • Varmepumpe: En energieffektiv løsning som henter energi fra uteluften, jorda eller grunnvann
  • Elektrisk kjel: En enkel og effektiv varmekilde, men kan være dyrere i drift
  • Biobrenselkjel: Miljøvennlig og fornybar varmekilde som bruker f.eks ved, pellets eller bioolje
  • Solfangere: Bærekraftig og miljøvennlig løsning som bruker solens energi til å varme opp vannet i et vannbårent varmeanlegg
 • Varmeveksler: Overfører varme fra varmekilden til vannet i systemet
 • Rørsystem: Vannet sirkulerer i et lukket rørsystem av plast eller kobber. Systemet kan installeres i gulv
 • Termostater: Styrer temperaturen i rom ved å regulere vannmengden som sirkulerer i rørsystemet
 • Sirkulasjonspumpe: Sørger for at vannet sirkulerer kontinuerlig i systemet
 

Så hvordan fungerer vannbåren varme?

 1. Varmekilden varmer opp vannet til en bestemt temperatur
 2. Sirkulasjonspumpen sørger for at vannet sirkulerer gjennom rørsystemet
 3. Varme fra vannet overføres til rommet gjennom gulv, radiatorer eller viftekonvektorer
 4. Termostater i hvert rom registrerer temperaturen og regulerer vannmengden for å oppnå ønsket komfortnivå
 5. Avkjølt vann returnerer til varmekilden for å bli varmet opp igjen
 
 

Fordeler med vannbåren varme:

 • Komfort: Jevn varmefordeling uten trekk eller støvvirvling, ideelt for allergikere
 • Energibesparende: Kan kombineres med energieffektive varmekilder for lavere energiforbruk
 • Miljøvennlig: Lavt CO2-utslipp sammenlignet med fossil brensel
 • Fleksibel: Tilpasses ulike behov og romtyper, kan brukes i både nybygg og eksisterende bygninger
 • Stillegående: Ingen viftestøy fra varmepumpe eller radiatorer
 
 

Ulemper med vannbåren varme:

 • Installasjonskostnader: Installasjonen kan være en høyere investering enn elektrisk oppvarming
 • Vedlikehold: Systemet må luftes og balanseres regelmessig
 • Risiko for lekkasjer: Kan oppstå i rørsystemet, krever profesjonell reparasjon
 
 

Utvidet forklaring av komponentene:

 • Varmekilder: Varmepumper er et populært valg på grunn av energieffektivitet. Luft-til-vann varmepumper henter energi fra uteluften, mens jord-til-vann og vann-til-vann varmepumper bruker energi fra jorda eller grunnvann. Elektriske kjeler er enkle å installere, men kan være dyrere i drift. Biobrenselkjeler er miljøvennlige, men krever mer vedlikehold. Solenergi er en bærekraftig løsning, men kan være avhengig av solskinn
 • Rørsystem: PEX- og AluPex-rør er et vanlig materiale for rørsystemer i vannbåren varme på grunn av fleksibilitet og enkel installasjon. Kobberrør er et mer robust alternativ, men dyrere, vanskeligere å installere og lite brukt.
 • Termostater: Moderne termostater tilbyr programmering, trådløs kontroll og smarte funksjoner for å optimalisere komfort og energiforbruk
 
 

Vannbåren varme er et godt valg for:

  • Boligeiere: Komfortabelt, energieffektivt og miljøvennlig oppvarmingssystem
  • Næringsbygg: Kan brukes til å varme opp kontorer, butikker, skoler og andre bygninger
  • Rehabiliteringsprosjekter: Kan integreres i eksisterende bygninger med minimalt med inngrep

Ting å huske på:

   • Planlegging: Det er viktig å planlegge systemet nøye for å sikre optimal effektivitet og komfort
   • Installering: Vannbåren varme krever profesjonell installasjon av en autorisert rørlegger
   • Vedlikehold: Regelmessig vedlikehold er nødvendig for å sikre optimal drift og forhindre problemer

Alternativer til vannbåren varme:

  • Elektrisk oppvarming: Enklere å installere, men kan være dyrere i drift
  • Varmepumper: Luft-til-luft varmepumper er et rimeligere alternativ, men kan sjelden varme opp hele huset alene. Den gir kun varm luft, og ikke varme til bruksvannet.
 
En av de store fordelene med vannbåren varme er evnen til å opprettholde en stabil temperatur i boligen, noe som bidrar til et bedre innemiljø og redusert risiko for temperatursvingninger. Systemet er også økonomisk og miljøvennlig på lang sikt, da det kan gi betydelige energibesparelser og redusere CO₂-utslippene ved bruk av fornybare energikilder. Med kontinuerlige innovasjoner og utviklinger i teknologi og materialer, har vannbåren varme potensiale til å bli enda mer effektivt og miljøvennlig i fremtiden. Økt fokus på smarte hjem-løsninger kan også bidra til bedre styring og optimalisering av vannbårne varme-systemer basert på individuelle preferanser og værforhold. Alt i alt er vannbåren varme en pålitelig og effektiv måte å oppnå komfortabel oppvarming i boliger og næringsbygg, med potensiale for videre utvikling og akseptanse blant forbrukere som verdsetter et godt inneklima og bærekraftige løsninger.
 
Har du spørsmål rundt temaet “Hvordan fungerer vannbåren varme?” eller ønsker et tilbud knyttet til dette temaet, så kontakt oss på 23 03 54 00 eller post@rorleggersentralen.no
 
Bilder fra Roth Norge