Rørleggersentralen logo
Søk

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Søk

Alt du trenger å vite om vanntrykk i hus

Vanntrykk er viktig for at dusj, toalett, kraner og andre hvitevarer skal få tilførsel på rett mengde vann. Vanntrykket bestemmer hvor mye vann som kommer når du åpner en vannkran.

Lavt vanntrykk

Den mest vanlige problemstillingen som oppstår når det kommer til vanntrykk i hus er at trykket er for lavt. Dette betyr at det kommer lite eller minimalt med vann når du skrur på kranen, skrur på dusjen eller for eksempel at oppvaskmaskinen sliter med å fungere ettersom vanntilførselen er redusert.

Dette kan du gjøre ved lavt vanntrykk

Om du har lavt vanntrykk i boligen er det en rekke ting du kan gjøre for å prøve å utbedre problemet.  

  1. Sjekk om alle kraner har lite trykk. Er det like lite trykk i alle kraner ligger problemet mest sannsynlig ved reduksjonsventilen eller utenfor husets vegger. 
  2. Rens filtre og siler. Om det er ulikt trykk på ulike kraner så kan problemet ligge i at siler og filtre har blitt tette. Dette kan du løse gjennom å ta ut siler/filter og rense de. 
  3. Sjekk trykket i reduksjonsventilen. Om trykket er lavt kan du skru opp og sette trykket høyere. 
  4. Rens filteret i reduksjonsventilen. Reduksjonsventilen har et filter som kan over tid tettes. Å rense filteret i reduksjonsventilen råder at overlates til fagfolk, derfor benyttes  de fleste rørlegger til å gjøre dette. 
  5. Om du har sjekket alle siler/filter og skrudd opp trykket på reduksjonsventilen, men det lave trykket forblir bør du ta kontakt med en rørlegger. Dette tyder på at et eller flere rør er tette eller det er andre problemer med vannet i boligen. For å utbedre dette kreves det en fagperson.

Hvordan oppstår lavt vanntrykk?

Det kan være mange ulike grunner til at vanntrykket er lavt. Oftest er det fortetning som er problemet. Fortetning oppstår oftest etter at hovedkranen eller vanntilførselen stenges og åpnes opp igjen, som for eksempel ved oppussing eller bygningsarbeid.

Filtrene tettes når vannet kommer på igjen ettersom det kan forårsake at rusk og rask løsner i vannrørene. Filtre og siler kan også tette seg til over tid, dette medfører oftest lavt vanntrykk der silene er tette. Dette er tilfellet om trykket er forskjellig fra kran til kran. Dette kan ordnes gjennom å rengjøre silene.

Om trykket inn til hovedkranen i boligen er lavt ligger problemet i rørledningene som kommer inn til boligen. For å finne ut hva som er feil må rørlegger inn og rette opp i dette. Det kan være oppbygging av grums, lekkasjer eller andre feil som forårsaker dette.

Mellom 3 og 5 bar er normalen

For å kunne styre vanntrykket har de fleste boliger eller hus en reduksjonsventil som kan styre hvor høyt trykk du har i boligen. Vanligvis skal dette ligge mellom 3 og 5 bar. 

De fleste boliger og hus har en reduksjonsventil eller trykkmåler installert ved hovedvanninntaket. Denne ventilen kan justeres for å få opp eller ned trykket. 

For høyt vanntrykk

Når vanntrykket er for høyt kan skader og store problemer oppstå. Om det smeller i rørene når du skrur av vannet er dette et tegn på at trykket er for høyt. 

I verste fall kan dette føre til at det oppstår lekkasjer. For å skru ned trykket i huset er den eneste løsningen å benytte seg av en trykkreduksjonsventil. 

Mange eldre hus har ikke en slik ventil. Det er en meget god ide å få en slik ventil installert om du ikke allerede har det. Det kan være en billig forsikring mot vannskader. Trykket som kommer fra leverandør kan være så høyt som 11 bar. Derfor er det viktig med en trykkreduksjonsventil.  

Hvorfor kan høyt vanntrykk oppstå?

Høyt vanntrykk kan oppstå  når det er endringer i vannledningsnettet inn til boligen eller endringer i boligens vannsystem. Eksempler på dette kan være at vann leverandøren har byttet ut eller oppgradert rør. Hvis du bytter ut varmtvannsbereder kan dette også endre trykket i resten av boligen.  

Hva er en trykkreduksjonsventil?

En manometer eller en reduksjonsventil er en ventil som kan regulere trykket som går gjennom røret. For eksempel når du fyller luft i dekkene på bilen, bruker du oftest et manometer (trykkreduksjonsventil) som måler lufttrykk for å se hvor mye trykk det er i dekket. 

I sammenheng med vanntrykk er det er en ventil som skal regulere vanntrykket som kommer inn til huset eller boligen. Grunnen til at boliger og hus har en reduksjonsventil er at vann som går inn til bolig eller hus er oftest fra et kommunalt anlegg. 

Normalt vanntrykk på disse ledningene pleier å ligge mellom 6 og 11 bar. Om dette ikke reduseres blir trykket for høyt og kan forårsake skader på vannsystemet i boligen. Trykkreduksjonsventilen er oftest rett ved hovedvannledningen inn til bygget som ofte er i vaskerommet. 

Justere reduksjonsventil selv

Å justere reduksjonsventil kan du gjøre selv, men det er viktig å passe på at trykket ikke blir høyere enn 5 bar. For å regulere trykket skrur du på reguleringsrattet ved reduksjonsventilen. Konsekvensen av å skru opp trykket for høyt kan i verste fall føre til lekkasjer eller sprengte rør. 

Pipelyd i Reduksjonsventil

Har du pipelyd fra reduksjonsventilen betyr dette ofte at filteret i ventilen er tett og bør renses. Pipelyder fra andre deler av rørene i boligen, kan tyde på at enten trykket er for høyt eller at deler av rørene har fortetninger.

Ulike typer ventiler

Det finnes ulike typer ventiler til ulike bruksområder i vannledningsnettet du har i din bolig. Her er en rekke ventiler til ulik bruk. Hvilken ventil som benyttes er det rørlegger som bestemmer. 

Magnetventil er en ventil som oftest brukes til vannstopp systemer som for eksempel Waterstop. Magnetventiler aktiveres gjennom strøm og er derfor meget egnet til å stoppe vannforsyningen om en sensor aktiveres. 

Kuleventiler er en type ventil som benyttes til å stoppe hovedkran. Dette er en av de mest vanlige ventilene som brukes. 

Trykkreduksjonsventil er en ventil som styrer hvor høyt trykk som går videre i vannledningsnettet. Denne er oftest plassert etter hovedkranen og kan justeres for å ha et trykk mellom 3 og 5 bar. 

Hvem har ansvaret for hva?

Reglene for vannledninger i Norge er enkle. Alt av vannledninger som er innenfor tomten er huseier sitt ansvar. Alt som er utenfor er vannleverandøren sitt ansvar, oftest er dette kommunen. Om trykket du får fra kommunen er for lavt er det sjeldent du får noe gjennomslag på å sende en klage. Det enkleste da er å sette inn en trykkøkningspumpe. 

Ifølge forbrukerrådet sine nettsider må trykket være så lavt at vannet er borte i lengre perioder for å kunne vinne frem med å klage.

Spørsmål og svar

Hva er normalt vanntrykk i bolig?

Normalt vanntrykk i bolig ligger mellom 3 og 5 bar. 

Hvordan øke vanntrykk i bolig?

For å øke vanntrykket kan du skru opp reduksjonsventilen, rense filtre og siler. Om ingen av disse tiltakene fungerer kan du installere en trykkøkningspumpe. 

Hvordan måle vanntrykk i hus?

For å måle vanntrykk i hus eller bolig settes et manometer på nærmeste tappekran til hovedledningen som kommer inn til huset. Manometeret da gi en nøyaktig måling på hvor høyt vanntrykket er.  Et annet sted som enkelt kan testes er kranen til vaskemaskinen.


Kontakt oss om du trenger hjelp med vanntrykket