Rørleggersentralen logo
Søk

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Søk

Vakuumavgasser for effektivitet og energibesparelser i varmeanlegg

Vannbårne varme- og kjølesystemer spiller en viktig rolle i opprettholdelse av komfortable inneklimaer i boliger, kommersielle bygninger og industrielle anlegg. For at disse systemene skal fungere effektivt, er det nødvendig å fjerne luft fra rørene, og her kommer vakuumavgasser inn som en avgjørende teknologi.

Hvorfor er luftfjerning viktig?

Luft i vannbårne varme- og kjølesystemer kan være en kilde til mange problemer. Når luft akkumuleres i rørene, vil det redusere systemets effektivitet på flere måter:

 1. Redusert varmeoverføring: Luft har en mye lavere varmeledningsevne enn vann. Når luft er til stede i systemet, vil det fungere som en isolator og redusere varmeoverføringen.
 2. Korrosjon: Luft i systemet vil føre til oksydering og korrosjon av metallkomponenter. Dette fører til lekkasjer og skader som kan være kostbare å reparere.
 3. Ustabile systemtrykk: Luftlommer fører til trykkvariasjoner og ubalanser i systemet, noe som påvirker temperaturkontrollen og komforten i bygningen.
 4. Redusert effektivitet: Luft fører til økt energiforbruk fordi systemet må arbeide hardere for å opprettholde ønsket temperatur.
 

Hvordan fungerer vakuumavgasser?

Vakuumavgasser er designet for å fjerne luft fra vannbårne systemer. De opererer ved å utnytte prinsippet om lavtrykk for å trekke luften ut av systemet. Når vannbårne systemer først fylles, er det ofte mye luft til stede. Vakuumavgasser brukes til å opprette et vakuum i systemet, og luften blir deretter effektivt sugd ut.

De grunnleggende komponentene i et vakuumavgassersystem inkluderer:

 1. Vakuumenhet: Denne skaper et vakuum i systemet, vanligvis ved hjelp av en pumpe som reduserer trykket.
 2. Avgasserenhet: Dette er der luften som fjernes fra systemet samles og blir deretter tømt ut.
 3. Kontroller og overvåking: Moderne vakuumavgassere er utstyrt med sensorer og kontrollsystemer som kan overvåke og justere vakuumnivået etter behov.
 

Fordelene med vakuumavgasser

Bruken av vakuumavgassere i vannbårne varme- og kjølesystemer har flere klare fordeler:

 1. Økt effektivitet: Luftfjerning forbedrer varmeoverføringen i systemet, noe som resulterer i bedre energieffektivitet og lavere driftskostnader.
 2. Redusert korrosjon: Fjerning av luft minimerer risikoen for korrosjon og forlenger levetiden til systemets komponenter.
 3. Stabil systemytelse: Ved å opprettholde systemtrykket på et optimalt nivå, bidrar vakuumavgasser til stabil temperaturkontroll og komfort i bygningen.
 4. Mindre vedlikehold: Mindre luft i systemet betyr mindre sjanse for avbrudd og behov for vedlikehold.
 5. Miljøvennlig: Energieffektiviteten som oppnås ved bruk av vakuumavgasser, resulterer i lavere energiforbruk og reduserte utslipp av klimagasser.
 

Eksempel på økonomisk besparelse.

• 60 leiligheter over to etasjer, fordelt på 10 bygg

• 6570 m² oppvarmet areal

• Hadde problemer med ujevn varmeavgivelse og høyt energiforbruk

• Målt energiforbruk over et år før installasjon av Vakuumavgasser

• Målt energiforbruk over et år etter installasjon

• Energiforbruk før installasjon 894 MWt (136 kWt/m²)

• Energiforbruk etter installasjon 790 MWt (120 kWt/m²)

• Reduksjon i energiforbruket på 11,6%

• 104 MWt besparelse på ett år!

 

Konklusjon

Vakuumavgasser har vist seg å være en uvurderlig teknologi i vannbårne varme- og kjølesystemer, og de spiller en nøkkelrolle i å opprettholde optimal ytelse og energieffektivitet. Ved å fjerne luft fra systemet, forhindrer de en rekke problemer som kan påvirke systemets drift og levetid. Dette gjør dem til en verdifull investering for boliger, næringsbygg og industrielle anlegg som ønsker å oppnå energieffektive og pålitelige vannbårne varme- og kjølesystemer.