Rørleggersentralen logo
Søk

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Søk

Unngå vannlekkasjer

Lekkasjestoppere begrenser effektivt skadeomfanget ved lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Kombinert med rør-i-rør-system gir de god sikkerhet mot vannlekkasjer i hele bygningen.

Vannskadestatistikk fra forsikringsselskapene viser at ca. 80 % av alle vannskader skyldes lekkasje eller brudd på rørsystemet, det vil si vann- og avløpsrør, skjøter, armaturer og ventiler. Resten (ca. 20 %) av vannskadene oppstår i tilknytning til løse vanninstallasjoner som bereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap med vanntilkobling, kaffemaskiner m.m.. Dette er installasjoner som ofte er plassert i rom uten sluk og vanntett gulvbelegg. En vannlekkasje i slike rom kan resultere i en stor vannskade om den ikke stoppes i tide.

Begrenser følgeskadene

Det finnes foreløpig ikke mange lekkasjestoppere som overvåker rørsystemet. Derimot har det de siste årene kommet flere og bedre systemer for overvåkning av løse vanninstallasjonerlekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje og stenger vanntilførselen til skadestedet. De hindrer ikke lekkasjer i å oppstå, men kan effektivt redusere vannmengden og dermed begrense følgeskadene. Lekkasjestoppere består vanligvis av lekkasjedetektor, styreenhet og stengeventil.

Lekkasjedetektoren er som regel en fuktføler utformet som en kabel eller en punktsensor. Styreenheten mottar et signal fra lekkasjedetektoren for deretter å lukke stengeventilen. Stengeventilen som vanligvis er en magnetventil, skal stenge vanntilførselen til skadestedet ved eventuell lekkasje.

Funksjonskrav i TEK10

TEK10 krever at vanninstallasjoner skal utføres slik at lekkasjer forhindres i størst mulig grad. Eventuelle lekkasjer skal enkelt kunne oppdages og ikke føre til skade på andre installasjoner eller bygningsdeler. Lekkasjestoppere skal monteres når vanninstallasjonene mangler overløp, og plasseres i rom uten sluk og vanntett gulv.

Det skal også monteres lekkasjestopper under klosettsisterner og innbyggingsarmaturer når disse er skjult inne i bygningskonstruksjonen i andre rom enn våtrom.

Lekkasjestopper med fuktfølere

Systemet består av en eller flere fuktfølere som registrerer eventuell lekkasje fra løse vanninstallasjoner, klosettsisterner, innbyggingsarmaturer o.l.

Er fuktføleren plassert riktig, vil lekkasjestopperne reagere meget raskt, slik at lekkasjemengden blir liten. Lekkasjevann skal i størst mulig grad samles opp og føres til fuktføler uten at det oppstår skade på andre installasjoner og bygningsdeler. Fuktføleren plasseres på golvet, fortrinnsvis på laveste punkt under eller i tilknytning til vanninstallasjonen. Et vanntett oppsamlingsbrett under installasjonen vil bidra til sikker og rask registrering av lekkasjen. Fuktføleren aktiveres i kontakt med vann, og styreenheten sender signal til en stengeventil som stenger vanntilførselen. I kombinasjon med korrekt montert rør-i-rørsystem kan dette systemet gi god sikkerhet mot vannlekkasjer i hele bygningen.

Kilde: VVS Forum

Unngå vannlekkasjer

Unngå vannlekkasjer og bestill en rørlegger fra oss i dag. Vi monterer så en Waterguard, magnetventil, aquastop ventil, automatisk lekkasjestopper, vannstopper, vannlekkasjesensor, kjært barn har mange navn, men er det samme, og en god forsikring for å unngå vannlekkasjer.
Ved montering av side-by-side kjøleskap, må det også monteres en slik lekkasjestopper.