Rørleggersentralen logo
Søk

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Søk

Tiltak for Covid-19 hos Rørlegger Sentralen

Vi i Rørlegger Sentralen tar Corona-pandemien med stor seriøsitet, og følger myndighetenes anbefalinger fortløpende.

Vi har iverksatt tiltak for å begrense potensiell spredning av viruset. Dette innebærer at vi i tillegg til våre allerede godt innarbeidede rutiner innen HMS, nå har iverksatt ytterligere tiltak; Vi møtes ikke lenger til felles frokost, som vi pleier å gjøre hver morgen. Hver og en av våre rørleggere og spyleoperatører har nå ulike oppmøtesteder,
de møtes ikke i løpet av arbeidsdagen, i tillegg har deler av kontorpersonalet hjemmekontor.

Ettersom skoler og barnehager nå er stengt, og mange sitter i karantene og har hjemmekontor, samles flere en normalt til samme tid og sted. Dette fører til økte belastninger på vann- og avløpsnettet. Mange tenker nok ikke over dette, men vann og avløp er samfunnskritiske funksjoner som til enhver tid MÅ være intakt.

Det er derfor viktig at Rørlegger Sentralen i tillegg til de nevnte tiltakene, gjør grep for å sikre at våre medarbeidere ikke settes ut av spill, men opprettholder god og sikker drift i perioden fremover.

Vi er vant til å jobbe under forhold som krever god hygiene, så midler for å desinfisere har vi nok av. Vi har også etablert klare instrukser for hvordan vi skal håndtere oppdragene og møte med kundene våre nå.

Vi opprettholder vårt tilbud om 24 timers døgnservice både på rørleggersiden, samt på vår høytrykkspyleavdeling.

Ta kontakt hvis du har spørsmål, men også ved behov for våre tjenester. Tlf: 23 03 54 00