Rørleggersentralen logo
Søk

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Søk

Multikomfort-hus

Vi i Rørlegger Sentralen AS har besøkt Multikomforthuset på Ringdalskogen ved Larvik. Huset er et unikt pilotprosjekt bygget med teknologi som er utviklet og tilgjengelig i dag, men som overgår de standarder og krav som er gjeldende i henhold til dagens forskrifter.

Huset er et plussenergihus, som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift. Energien hentes fra sol og bergvarme, i tillegg er det full utnyttelse og gjenvinning fra gråvann.

Det er arkitektbyrået Snøhetta som har tegnet husket på Ringdalskogen. De har lagt vekt på at huset skal være et hjem for framtiden, med lys, liv og levende flater. Det er utpreget bruk av naturmaterialer både inne og ute, og Snøhetta har fokusert på aktiv bruk av uterommene gjennom hele året.

Dette er et hus for den miljøbevisste familie, hvor blant annet gjenbruk av materialer står i fokus. Hele taket er dekket av PV-paneler for produksjon av egen strøm, inkludert årlig forbruk til familiens el-bil. Ved hjelp av smart og bevisst materialbruk og det store PV-anlegget, vil all energibruk til oppføring og drift av bygget nulles ut av husets levetid. I tillegg kan du oppleve et overskudd av strøm som du igjen kan selge til strømleverandøren.

Hva er multikomfort-hus?

Multikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. Multikomfort er utvalgte produkter og løsninger i henhold til gjeldene krav for VVS- og byggebransjen.

Med Multikomfort har Brødrene Dahl, som er Rørlegger Sentralens VVS-leverandør, gjort det enda enklere å imøtekomme gjeldende byggekrav, samtidig som konseptet legger til rette for effektive og lønnsomme byggeprosesser.

Brødrene Dahl har i samarbeid med Optimera utviklet og definert Multikomfort, for å øke kunnskapen om fremtidens energiteknologi, byggesystemer og materialer, og for å forenkle valg av løsninger og produkter for boligeier, bygg og VVS.

Multikomfort-standarden stiller høyere krav til løsninger og utstyr enn dagens TEK10. Multikomfort-konseptet omfatter energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys. Multikomfort er morgendagens løsning basert på dagens innovative tekniske muligheter.

Multikomfort er egnet for nybygg og rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Standardene som er satt gjør det enkelt å bruke løsninger for rehabilitering, for på den måten å sikre at eldre bebyggelse oppgraderes til dagens komfortnivå.

Multikomfort baserer seg på kvalitetsprodukter og kjente arbeidsmetoder, og er derfor egnet for alle typer bygg.

Forbrukerinspektørene fra NRK1 har også tatt turen til Multikomforthuset, og har laget et innslag om det som du kan se her: Plusshus

Er du interessert i å vite mer om multikomforthuset, VVS-løsningene som er benyttet eller har andre spørsmål i forbindelse med for eksempel vannbåren varme eller bergvarme, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på mail til:
post@rorleggersentralen.no eller på telefon 23 03 54 00

illustrasjon-multiutsnitt