Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

7 tegn på lekkasje!

I teksten under har vi listet opp 7 tegn på at du kan ha en lekkasje. Ta en runde i huset og rundt eiendommen din for å sjekke tilstanden.

1. Uvanlige lyder

Lyden av konstant rennende vann signaliserer trøbbel. Forsikre deg om at kranene er stengt, og sjekk toalettet. Hvis du fremdeles hører sildring av vann, kan den vedvarende sildringen gjennom rørsystemet være et resultat av lekkasje på rørene.

2. FUKTIG GULV, VEGG ELLER TAK.

Overflater som føles svampete eller fuktige er tydelige tegn på lekkasje. Rørsystemet går gjennom huset i et system med kobling fra utvendig hovedvannledning. Når det lekker vann fra dette rørsystemet, skader det og misfarger berørte overflater.

3. Ubehagelige lukt

Ubehagelig lukt skyldes ofte mugg. Mugg oppstår på fuktige steder. Lekkasje skaper et ideelt miljø for bakterievekst. Man kan merke lukt utenfor bygget hvis lekkasjen er på avløpet, da defekte avløpsrør kan lekke avløpsvann ut i dreneringen.

4. Sprekker i hjemmet ditt

Sprekker i hjemmet ditt kan være resultatet av masseforflytning i bakken, forårsaket av lekkasje. Vannbasseng i områder rundt lekkasjen metter jorden, og undergraver fundamentets strukturelle oppbygning. Lekkasje kan påvirke betong, innkjørsler, uteplasser og fortau.

5. LANDSKAPSVEKST

Uvanlig landskapsvekst har ofte en sammenheng med våte synkende flekker. Dette kan være et signal på feil i ledningsnettet. Vannlekkasjer får gress til å virke frodige i konsentrerte områder, mens bakterier fra avløpsvann kan gi misfarging av plener og hager.

6. PROBLEM MED ROTTER

Rotter tiltrekkes av lukten fra lekkasjer på kloakkrør. Deres brede luktesans setter dem på sporet av mat før du oppdager problemet. Tilstedeværelse av rotter er ofte en indikator på at kloakkrørene lekker.

7. Økning i vannregningen

Abonnenter med vannmålere vil få økt regning ved lekkasje, såfremt lekkasjen er på rørnettet etter vannmålerens plassering. Små drypp øker de månedlige kostnadene. For å sjekke bruken, slå av alle vannkilder og overvåk målerens avlesning.

Hvis du mistenker at du har en vann- eller kloakklekkasje, kontakt oss på 23 03 54 00 for rask utbedring av problemet. Kontakt oss når du trenger rørlegger i Oslo