Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search

Bestill VVS-Inspeksjon

Bestill-kopi
Trykk på denne knappen for å bestille

1. BESTILLING
Bestilling av VVS-inspeksjon er bindende for begge parter når den er gjort skriftlig, muntlig eller elektronisk (via internett, e-post eller tekstmelding fra telefon).

Skriftlig bekreftelse sendes bestiller omgående, samtidig som tidspunktet blir registrert i vår avtalekalender.

2. AVBESTILLING
Begge parter kan oppheve avtalen senest 24 timer før oppdraget skal påbegynnes.

3. HVA GJØR VI PÅ EN VVS-INSPEKSJON?
På VVS-inspeksjonen ser vi etter åpenbare feil og mangler på røranlegget, som isolasjon, materialtype, alder, klamring, overvannshåndtering osv. Det blir ikke utført noe inngrep for kontroll av skjulte feil og mangler eller utført funksjonstester.

Vi ser om utvendige og innvendige hovedstoppekraner forefinnes, samt om disse er montert i henhold til gjeldende regelverk. Varmtvannsforsyning med tilhørende komponenter blir visuelt kontrollert. Det gjør også blandeventiler, sikkerhetsventiler og om overløp er montert i henhold til gjeldende regelverk. Er det vannbåren varme, vil alle tilhørende komponenter som pumper, shuntventiler og ekspensjonskar bli visuelt kontrollert. Dere vil få tilsendt rapport med bilder og anbefalinger etter vårt årlige besøk.

SINTEFS levetidsnorm legges til grunn for anbefalingene og vurderingene etter en VVS-inspeksjon.

Etter inspeksjonen kommer vi med anbefalinger og forslag på utbedringer som bør gjøres.