Rørleggersentralen logo

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Vannbåren Varme

Vi hjelper deg!

Ønsker du tilbud eller har spørsmål om vannbåren varme?

Illustrasjon av bolig med vannbåren varme i rør

Vannbåren Varme

5/5

Kan anbefale Rørleggersentralen på det varmeste. Flott service både av personalet på sentralbordet og mennene som utførte oppdraget!
– Hilde Paulenz Hope

5/5

Veldig fornøyd med hvordan jobben ble utført. Kom på tiden, jobben ble gjort raskt og bra, god service av hyggelige typer
 – Hans Krogh Harestad

Hva er Vannbåren varme?

Vannbåren varme er vann som varmes opp og distribueres rundt i boligen gjennom ulike systemer. Vannet renner gjennom varmeavgivere i form av vannrør lagt i gulvet, eller via radiatorer i de forskjellige rommene eller en kombinasjon av begge deler.

Plastrørene som slynger seg under gulvet, legges fra en energikilde og fram til en varmeavgiver. På vei gjennom varmeavgiverne kjøles vannet ned og sirkulerer tilbake til energikilden, som igjen varmer opp vannet, før det sendes ut i boligen igjen. Rommene varmes således opp ved hjelp av varmeavgivningen fra henholdsvis vannvarmerørene eller radiatorene.

Energikilder

Nær sagt hvilken som helst energikilde kan stå for oppvarmingen av vannet, så som; Solenergi, biobrensel, varmepumpe, elektrisitet, fyringsolje, fjernvarme og gass. På denne måten er bruk av vannbårne oppvarmingsløsninger viktige energi- og miljø-tiltak, for å legge om fra fossile brensler og elektrisitet, til fornybare ressurser.

Fordeler med vannbåren varme

Skal du bygge nytt hus eller foreta en rehabilitering av boligen, vil det være hensiktsmessig å installere. Det er enkelt og raskt å installere, gir deg komfortabelt, sunt og godt inneklima, og du slipper støv som virvler rundt, noe som er et problem ved elektriske panelovner. Systemet kan installeres i alle typer gulv, og varmen fordeles jevnt over gulvflaten. Vannbåren varme gir deg valgfriheten når det kommer til å velge energikilde. Det er derfor et godt valg økonomisk sett, ettersom du kan velge hva som er billigst. Du slipper å bekymre deg for den framtidige prisen på elektrisitet. Det er muligens noe dyrere å installere  enn å legge elektriske kabler, men husk at 75-80% av energiregningen kan linkes tilbake til oppvarming av boligen samt forbruks-vannet som benyttes. De totale kostnadene blir lavere da du selv velger energikilden i de neste 50 årene, som jo er normal garanti for plastrørenes varighet. Ta kontakt med oss på 23 03 54 00 eller
post@rorleggersentralen.no, hvis du ønsker et tilbud eller har spørsmål. Vi er din rørlegger i Oslo og omegn.