Rørleggersentralen logo
Search

24/7 Rørleggervakt: 23 03 54 00

Search
sameiet vidars gate 4
sameiet vidars gate 4

Nytt vann, utvendig bakkekran og avløp til sameie med 55 boenheter + 2 næringsseksjoner, samt montering av dobbel vannmåler.

Byggherre

Sameiet Vidars Gate 4

Byggested

Oslo

Byggperiode

Okt – Nov 2022

entrepriseform

Ingen

Om prosjektet

Sameiet med 55 boenheter og 2 næringsseksjoner har nylig gjennomført en omfattende oppgradering av sitt vannforsynings- og avløpssystem. Dette prosjektet har inkludert flere viktige aspekter, inkludert innføring av nytt vann, installasjon av en utvendig bakkekran, og forbedring av avløpssystemet. I tillegg har sameiet investert i montering av en dobbel vannmåler for å bedre administrere og overvåke vannforbruket.

Dette prosjektet har inkludert:

 • Innføring av nytt vann: Et nytt vannforsyningssystem ble nøye planlagt for å forbedre vannkvaliteten i hele eiendommen.
 • Utvendig bakkekran: En utvendig bakkekran ble installert for å gjøre det enklere å håndtere vannforsyningen og utføre nødvendig vedlikehold. Den har også vist seg svært nyttig i nødsituasjoner, da den kan stenges av raskt for å forhindre vannskader.
 • Forbedret avløpssystem: Avløpssystemet ble inspisert, rengjort og eventuelt oppgradert for å forhindre tilstoppinger og lekkasjer. Dette reduserte risikoen for vannskader og kostbare reparasjoner.
 • Dobbel vannmåler: En dobbel vannmåler ble montert for å administrere vannforbruket mer effektivt. Dette gjorde det mulig å følge med på forbruket for både boenhetene og næringsseksjonene, og bidro til mer nøyaktig fakturering av vannkostnadene.

Samlet sett har disse oppgraderingene:

 • Forbedret vannforsyningens kvalitet og pålitelighet.
 • Forenklet administrasjonen av vannforsyningen.
 • Redusert risikoen for vannskader.
 • Optimalisert administrasjonen av vannforbruket.
 • Bidratt til å opprettholde eiendomsverdien på lang sikt.

Dette prosjektet illustrerer viktigheten av å investere i eiendomsinfrastruktur for å forbedre livskvaliteten for sameiets medlemmer og sikre eiendommens bærekraft på lang sikt.

Mål og resultater

Total utskiftning av vann- og avløpssystemet var nødvendig på grunn av systemets alder og tilstand. Dette prosjektet hadde som mål å oppfylle krav og forskrifter satt av Oslo Kommune VAV og inkluderte også montering av vannmålere. Her er en kort oversikt over prosjektet:

 • Alders- og tilstandsanalyse: En grundig vurdering av det eksisterende vann- og avløpssystemet ble gjennomført. Det ble identifisert aldring og nedbrytning av rør og komponenter, som utgjorde en risiko for lekkasjer og ineffektiv drift.
 • Total utskiftning: Basert på analysen ble det besluttet å gjennomføre en total utskiftning av både vann- og avløpssystemet. Dette inkluderte erstatning av gamle, slitte rør med nye, moderne materialer og komponenter.
 • Vannmålere fra Oslo Kommune VAV: For å oppfylle krav og forskrifter fra Oslo Kommune VAV ble vannmålere levert og installert. Dette gir nøyaktig overvåking av vannforbruket og bidrar til å administrere vannkostnader i samsvar med gjeldende retningslinjer.

 

Denne omfattende oppgraderingen av vann- og avløpssystemet var avgjørende for å opprettholde pålitelig vannforsyning og avløpshåndtering. Samtidig sikret den etterlevelse av de nødvendige reguleringene og ga bedre kontroll over vannforbruk og kostnader for sameiets beboere og næringsaktører.

Relaterte prosjekter