Tømming av sandfang

Tømming og rensing av sandfang

Behov for tømming av sandfang? Vi tilbyr fordelaktige tømmeavtaler for bedrifter, sameier og borettslag.

Ring oss i dag for uforpliktende tilbud! Eller kontakt oss her

Tømming av sandfang

Tømmeavtale med Rørlegger Sentralen

Vi tømmer og renser sandfang, samt tilbyr fordelaktige tømmeavtaler for bedrifter, sameier og borettslag.

For å unngå skader bør borettslag/sameier og større industrieiendommer sørge for å ha faste avtaler på tømming av kummer. En slik avtale innebærer at vårt firma kommer med vår slamsuger og tømmer sandfangene, til faste avtalte intervaller.

Se våre google-anmeldelser her.

Hva er sandfang?

Sandfang er en felles betegnelse for alle sluk, kummer og rister i gater og på veier. Dreneringskummer ved bygg og boliger går også innunder betegnelsen sandfang. Man finner sandfang over alt; i gater, boligområder, sameier/borettslag, på bensinstasjoner og vaskehaller. Sand, jord og grus kommer inn i sandfanget via regnvann, og mens massene samler seg i bunnen, renner vannet videre ut i ledningsnettet via utløpet som er plassert over bunnen i sandfanget. Sandfangenes funksjon er å forhindre skader og at det blir tett i ledningsnettet, oversvømmelser, og at kjemikalier, olje og andre giftstoffer havner ut i naturen, noe som vil være en konsekvens av at sandfangene ikke tømmes og vedlikeholdes.

Hvorfor er det viktig med tømming av sandfang?

Slurver du med tømming av sandfang kan dette føre til tette rør. Vannet vil stige og dette kan få alvorlige konsekvenser for omgivelsene og skape store skader på eiendom og materiell. For å unngå dette er det viktig med regelmessig tømming av sandfang. Vi anbefaler også at vi samtidig kjører kamera og utfører en rørinspeksjon for å sjekke drensrørenes tilstand, til og fra kummen. Blir sandfangene for fulle av sand, jord og grus, vil rørene tettes. Skjer dette må høytrykksspyling til for å kunne åpne blokkeringen, slik at sandfangenes funksjon opprettholdes.

Hvor ofte må sandfang tømmes?

Sandfang bør tømmes regelmessig for å unngå oversvømmelser og skade på rør. Ideelt sett bør et sandfang tømmes når circa 50% av lagringsvolumet er fylt opp. Dette avhenger av ulike faktorer som hvor kummen er plassert, hvor mye trafikk det er i området, risikoen for oversvømmelser osv.

Noen kummer tømmes etter faste avtaler, andre ved behov. Uansett hyppighet, vil vi kunne hjelpe deg raskt og effektivt med vår suge- og spylebil.

På bildet ser vi at vannutløpet i kummen ikke tar unna vannet, fordi det er blokkert på grunn av manglende tømming og vedlikehold. Dette fører til at overvannet ikke ledes dit det skal, noe som igjen kan føre til fuktutslag og ekstra trykk på grunnmur og skader på eiendommer. 

VI KAN OGSÅ HJELPE MED