Tømming av sandfang

Tømming og rensing av sandfang

Behov for tømming av sandfang? Vi tilbyr fordelaktige tømmeavtaler for bedrifter, sameier og borettslag.

Ring oss i dag for uforpliktende tilbud! Eller kontakt oss her

Tømming av sandfang

Tømmeavtale med Rørlegger Sentralen

Vi tømmer og renser sandfang, samt tilbyr fordelaktige tømmeavtaler for bedrifter, sameier og borettslag.

For å unngå skader bør borettslag/sameier og større industrieiendommer sørge for å ha faste avtaler på tømming av kummer. En slik avtale innebærer at vårt firma kommer til faste avtalte intervaller.

Se våre google-anmeldelser her.

Hva er sandfang?

Sandfang er en felles betegnelse for alle sluk, kummer og rister i gater og på veier. Samt dreneringskummer ved bygg. Man finner sandfang over alt; i gater, boligområder, på bensinstasjoner eller vaskehaller. Når grus og sand renner inn i sandfanget, samler massene seg i bunnen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet. For å hindre skader i ledningsnettet, må man ha sandfang.

Hvorfor er det viktig med tømming av sandfang?

Slurver du med tømming av sandfang kan dette føre til tette rør. Vannet vil stige og dette kan få alvorlige konsekvenser for omgivelsene og skape store skader på eiendom og materiell. Skjer dette må høytrykksspyling til for å kunne åpne blokkeringen.

Hvor ofte må sandfang tømmes?

Sandfang bør tømmes regelmessig for å unngå oversvømmelser og skade på rør. Ideelt sett bør et sandfang tømmes når circa 50% av lagringsvolumet er fylt opp. Dette avhenger av ulike faktorer som hvor kummen er plassert, hvor mye trafikk i området det er, risikoen for oversvømmelser osv.

Noen kummer tømmes etter faste avtaler, andre ved behov. Uansett hyppighet, vil vi kunne hjelpe deg raskt og effektivt med vår suge- og spylebil.

VI KAN OGSÅ HJELPE MED