Tømmetjenester

Tømming av sandfang, fettutskillere, septiktanker og mobildoer.

Ring oss, vi hjelper deg!

Eller kontakt oss her

Har du behov for tømming av septiktank eller lignende?

Rørlegger Sentralen AS tømmer septiktanker og mobile utedoer i Oslo og omegn. Vi har ulike tømmeavtaler som kan tilpasses din bedrift, husstand eller borettslag. Velger du oss til å tømme din tank, kan du være sikker på at dette blir gjort etter myndighetenes krav og at vi sender inn dokumentasjon etter at arbeidet er gjort.

Om din husstand er koblet til en septiktank må denne tømmes etter behov, men ikke sjeldnere enn annethvert år etter norsk lov. Dette er for å unngå at kloakk renner over og ut i nærområdet.

Hvorfor må septiktanken tømmes?

Septiktanker oppbevarer og fanger opp slam og ekskrementer som kommer ut av kloakksystemet. Denne løsningen er oftest brukt hvor byggets avløp ikke kan kobles på kommunale kloakksystem. Dette er typisk på hytter, avsidesliggende hus, mobile utedoer eller bedriftsbygg. Når septiktanken fylles må den etterhvert tømmes for å holde driften i gang. Dette er grunnet slam som samler seg opp og lagres i tanken. For å opprettholde optimal drift av septiktanken må den tømmes før den blir helt full. Dette er grunnet mikroorganismene som lever i septiktanken. Disse mikroorganismene hjelper med å bryte ned kloakkvannet slik at slammet flyter opp. Når tanken tømmes blir noe av slammet værende igjen for å opprettholde bestanden av mikroorganismer.

Om tanken blir helt full, må tanken tømmes totalt og det må tilsettes nye midler i tanken for at den skal fortsette å fungere som den skal, dette en dyrere og mer tidkrevende løsning.

Hva skjer om tanken ikke tømmes?

Konsekvensen av å ikke tømme tanken kan være svært skadelig og ufordelaktig for nærområdet ettersom dårlig lukt og lokal forurensning kan oppstå. Sakterennende vann i klosetter og sluk kan også oppstå, noe som er en sterk indikator på at septiktanken er full. Dette er fordi det vannet bruker lengre tid på å komme seg ut av rørene når septiktanken er full.

Hva innebærer tømmetjenester?

Tømmetjenester innebærer at en sugebil kommer og suger opp avfall. Dette gjøres med et rør som blir plassert i tanken som suger opp slam, ekskrementer og kloakkvann inn i tankbilen. Rørlegger Sentralen har store tankbiler med stor kapasitet, slik at vi får tømt din tank etter spesifikasjonene. Oftest er septiktanker plassert under bakken og litt unna bebyggelse slik at våre operatører kan utføre tømmingen uten bistand fra kunden. Dette gjør prosessen med å få tanken tømt meget enkel ettersom du må bare bestille tømming, mer trenger du ikke å gjøre.

Dette er viktig for å unngå overflod og for å opprettholde driften. Om tømmingen ikke blir gjort i tide vil dette føre til at systemene ikke fungerer optimalt.

Det finnes ulike tanker som trenger tømming.

Sandfang

Sandfang er en felles betegnelse for dreneringskummer, rister og sluk langs veier og i gater. Sandfang samler sand, jord og grus i bunnen slik at vann kan renne videre i ledningsnettet. Det er viktig at disse tømmes etterhvert ettersom de kan bli full og vannet vil da bli værende. Dette fører til at vannet ikke blir ført der det skal og oversvømmelser kan oppstå ved mye nedbør noe som kan skape store ødeleggelser på materiell og eiendom.
Les mer om tømming av sandfang her

Fettutskiller

Tømming av fettutskiller må gjøres når 15 % av det totale våtvolum utgjør fett. Virksomheter som restauranter, kafeer eller andre bedrifter som produserer må ha fettutskiller installert. Hvor ofte fettutskilleren må tømmes varierer ut fra bruk, men også hva kommunen har bestemt. Kravet er minst 4 ganger årlig. I Oslo kreves det at virksomheten har en tømmeavtale med et firma som driver med tømming.
Les mer om tømming av fettutskillere her.

Septiktanker

Det finnes to typer septiktanker, tett tank og slamavskiller. Begge disse typene krever tømming. Ut fra hvor stor belastningen er må tanken tømmes etter behov eller annethvert år.

Tett tank er en septiktank som ikke slipper ut vann. Dette er typisk i områder hvor det er verneverdig natur og steder det er ulovlig å slippe ut kloakkvann. Tette septiktanker må tømmes ettersom de nærmer seg å bli fulle eller annethvert år.

Slamavskiller er en type septiktank som skiller vann fra slam og tyngre stoffer. Dette gjøres ved at tanken har forskjellige kamre som holder igjen slam. Slamavskillere kan slippe ut vann så lenge de er godkjent til det, men slamavskillere må tømmes etter behov eller annethvert år.

Enten om du må få tømt sandfang, fettutskiller eller har en septiktank i hagen er det alltid lurt å heller være føre var når det kommer til tømming. Dette er grunnet hva som kan skje om dette blir gjort for sent.

Rørleggersentralen tilbyr gode avtaler for tømming av både fettavskiller, sandfang eller septiktanker. Ta kontakt i dag, så kan vi hjelpe deg med å holde dine kloakksystemer i gang.