TINING AV FROSNE RØR

Har du problemer med fryste rør? Rørlegger Sentralen utfører profesjonelle tjenester innen tining av rør.

Vi har utstyr for å tine alle vann- og avløpsrør. Vi tiner frosne vanninnlegg og uttrekksledninger, men også frosne taknedløp, og utvendige sluk og rister som har frosset.

Vi har rørleggere og spylebiloperatører tilgjengelig 24 timer i døgnet, og avhengig av av hva som er frosset, avgjør vi om det er mest hensiktsmessig å sende en rørlegger eller spyleoperatør.

Rørlegger Oslo

Spylebil

Enkelte rør lar seg ikke tine med tradisjonelle tineapparater, så her må vi inn med vår spylebil. Med vår nye og moderne spylebil, rykker vi ut til kunder i Oslo og omegn for å tine frosne rør.

Spylebilen benytter høytrykk med varmt eller kaldt vann for å tine de frosne rørene.

I de kaldeste periodene av året, kan det altså hende at vannet i rørene rett og slett har fryst, hvis du opplever at det renner tregt eller at du føler at trykket er dårlig.

Få raskt hjelp

For å begrense skadeomfanget, er det veldig viktig at vi kontaktes så raskt som mulig, slik at vi får kommet til og får tint rørene raskt, slik at is-proppen forsvinner.

Kontakt oss på telefon 23 03 54 04 når som helst, og vi hjelper deg!  Ring vår egen spyleavdeling HøytrykkSentralen!

Se også vår side om hvordan du skal unngå frosne vannrør.

VI KAN OGSÅ HJELPE MED