HøytrykkSentralen

Spyleavdelingen HøytrykkSentralen besitter en topp moderne og spesialutrustet spylebil. Tjenester som utføres er blant annet høytrykkspyling, rørinspeksjon, rensing og tining av rør, trasésøk og vedlikeholdsspyling. Denne avdelingen markedsføres under navnet HøytrykkSentralen.

HøytrykkSentralen tilbyr følgende tjenester i spyleavdelingen: