Tjenester for Borettslag og Sameier

Rammeavtale

Som en del av vår produktportefølje, tilbyr vi fordelaktig rammeavtale innen VVS og rørservice til bedrifter, sameier og borettslag.

Service- og vedlikeholdsavtale for borettslag og sameier

Tjenester for Borettslag og Sameier

5/5

Borettslaget jeg er styreleder for har et samarbeid med Rørleggersentralen AS. Både Ståle og Ole er helt super å støtte seg på når en har behov for råd og hjelp til vedlikehold av byggets VVS systemer.
Jeg kan varmt anbefale dem til alle som har behov for de tjenestene de tilbyr. De er flinke til å følge deg opp gjennom hele prosessen, og sørger for at du føler deg godt ivaretatt.
– Isak Sowe

4/5

Hos Sameiet Sørkedalsveien 5 ble det i dag gjennomført videofilming av soilrør, kontroll av bunnledning, full gjennomgang av røropplegg VVS og sentralfyr på fellesareal, samt kontroll av to leiligheter. Ole, Jesper og Tore var i gården i 3 timer, de er svært kunnskapsrike og løsningsorienterte ift våre utfordringer. 

Som styreleder lærte jeg svært mye av dem i dag. Praten gikk lett, humor og stor grad av service! Veldig bra! Jeg er svært glad for at vi har inngått rammeavtale med dere i RS!! Jeg har gjennom mange år vært i kontakt med mange rørleggere men «RS» er «high class»!!! ANBEFALES!!
 – Odd-Arvid Haga

Eksisterende kunde? Her kan du bestille VVS Inspeksjon

Rørlegger Sentralen AS er en mesterbedrift med dyktige rørleggere og 20 års erfaring.

Vi yter ”Service og kvalitet til avtalt tid” til alle våre kunder. Velger du å bruke Rørlegger Sentralen AS, får du besøk av en serviceinnstilt og faglig oppdatert rørlegger, med yrkesstolthet og høye krav til seg selv.

Som en del av vår produktportefølje, tilbyr vi fordelaktig rammeavtale innen VVS og rørservice til bedrifter, sameier og borettslag.

Ring oss eller mail adrian@rorleggersentralen.no for tilbud på avtale!

Fordelaktig og langsiktig Rammeavtale

Rammeavtalen kan tilpasses deres behov og ønsker.

Ved å inngå en rammeavtale med vårt firma får du en partner som har god økonomi, vi garanterer service og kvalitet til avtalt tid, og du får arbeidet utført av et firma som har alle nødvendige papirer i orden. Og du kan være trygg på at vi er her for deg også i fremtiden, slik at du kan gjøre gjeldene den 5 års garantien som ”Lov om håndverkstjenester” gir deg i Norge.

Fordeler med rammeavtale:

Rabatterte priser på varer og tjenester, gjelder også for beboere

  • Prioritering av oppdrag og utrykninger, og rask oppmøte (foran «ikke-avtalekunder)
  • Årlig inspeksjon av VVS-utstyr i fellesanlegget
  • Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til, med høy tilgjengelighet
  • En solid og profesjonell partner som kjenner VVS-anlegget og rutinene i bygningen
  • Avtalen gir også tilgang til vårt brede tverrfaglige spekter av underleverandører/partnere

 

Vi kan også tilby følgende tilleggstjenester samlet eller hver for seg i vår rammeavtale. Omfang og pris avtales ift. kundens størrelse og type/omfang av VVS-anlegg.

  • Garantert responstid
  • Rørinspeksjon med kamera/Kamerainspeksjon av bunnledningen
  • Serviceavtale – Årlig/periodisk ettersyn og service på rør og VVS-utstyr
  • Overvåkning, alarmsentral og fjernstyring av varmeanlegg og tilsvarende VVS-installasjoner. Tjenesten kan også utvides til full outsourcing av varmeanlegget inkludert utstyr, drift og vedlikehold
  • Rådgivning og konsulenttjenester – Støtte og bistand ifm. prosjektering og planlegging av rørservice, rehabilitering av bad og kjøkken samt utbedringsarbeider på VVS-anlegget, samt koordinering og håndtering av skadesaker ift. forsikringsselskap og andre instanser

Har du jevnlig vedlikehold på dine rørtekniske installasjoner, og har du oversikt over hvilken tilstand de er i?

Mange har dessverre ikke det. Jevnlig service og vedlikehold er viktig for blant annet å sikre maksimal energiutnyttelse på varmeanlegget. Dette bidrar til optimalisering av komfort, nytte og drift, samtidig som kostnadene til vedlikehold reduseres.

Serviceavtale

Ved å inngå en serviceavtale med Rørlegger Sentralen AS, vil vi foreta fortløpende service og vedlikehold av dine rørinstallasjoner, samt holde deg oppdatert på rørenes tilstand til enhver tid. Utgiftene forbundet med vedlikehold av avløp, varme- og sanitæranlegget reduseres fordi du unngår kostbare reparasjoner, samtidig som levetiden økes betraktelig.

En annen positiv virkning av å ha en serviceavtale, er at installasjonen til enhver tid er i optimal stand, og yter maksimalt.

Vi har ulike avtaler med flere av våre kunder. Service-, drift og vedlikeholdsavtaler av denne typen kan vi tilby beboere i private boliger, sameier så vel som borettslag og til bedrifter. Avtalen kan skreddersys etter ønsker og behov, alt fra garantert responstid til drift, service og vedlikehold av anlegget. Vi anbefaler at service og vedlikehold utføres på en årlig basis.

Vi tilbyr også overvåkning, alarmsentral og fjernstyring av varmeanlegg og tilsvarende varmeinstallasjoner, samt på avløpssiden.

Ta kontakt på 94 17 15 05 eller på Adrian@rorleggersentralen.no for et uforpliktende tilbud på en avtale skreddersydd for ditt behov.