RAMMEAVTALE

Som en del av vår produktportefølje tilbyr vi fordelaktige rammeavtaler innen VVS og rørservice til bedrifter, sameier og borettslag. Rammeavtalen kan tilpasses deres behov og ønsker.

Ved å inngå en rammeavtale med vårt firma får du en partner som har god økonomi, vi garanterer service og kvalitet til avtalt tid, og du får arbeidet utført av et firma som har alle nødvendige papirer i orden. Og du kan være trygg på at vi er her for deg også i fremtiden, slik at du kan gjøre gjeldene den 5 års garantien som ”Lov om håndverkstjenester” gir deg i Norge.

RAMMEAVTALE RØRLEGGER

Fordeler med rammeavtale:

 • Rabatterte priser på varer og tjenester, gjelder også for beboere
 • Prioritering av oppdrag og utrykninger, og rask oppmøte (foran «ikke-avtalekunder)
 • Eget VIP-telefonnummer
 • Rørinspeksjon med kamera
 • Årlig inspeksjon av VVS-utstyr i fellesanlegget, inkludert inntil 3 boenheter
 • Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til, med høy tilgjengelighet
 • En solid og profesjonell partner som kjenner VVS-anlegget og rutinene i bygningen
 • Avtalen gir også tilgang til vårt brede tverrfaglige spekter av underleverandører/partnere
Vi kan også tilby følgende tilleggstjenester samlet eller hver for seg i vår rammeavtale. Omfang og pris avtales ift. kundens størrelse og type/omfang av VVS-anlegg.
 • Garantert responstid
 • Serviceavtale – Årlig/periodisk ettersyn og service på rør og VVS-utstyr
 • Overvåkning, alarmsentral og fjernstyring av varmeanlegg og tilsvarende VVS-installasjoner. Tjenesten kan også utvides til full outsourcing av varmeanlegget inkludert utstyr, drift og vedlikehold
 • Rådgivning og konsulenttjenester – Støtte og bistand ifm. prosjektering og planlegging av rørservice, rehabilitering av bad og kjøkken samt utbedringsarbeider på VVS-anlegget, samt koordinering og håndtering av skadesaker ift. forsikringsselskap og andre instanser
Har du jevnlig vedlikehold på dine rørtekniske installasjoner, og har du oversikt over hvilken tilstand de er i?

Mange har dessverre ikke det. Jevnlig service og vedlikehold er viktig for blant annet å sikre maksimal energiutnyttelse på varmeanlegget. Dette bidrar til optimalisering av komfort, nytte og drift, samtidig som kostnadene til vedlikehold reduseres.

Serviceavtale

Ved å inngå en serviceavtale med Rørlegger Sentralen AS, vil vi foreta fortløpende service og vedlikehold av dine rørinstallasjoner, samt holde deg oppdatert på rørenes tilstand til enhver tid. Utgiftene forbundet med vedlikehold av avløp, varme- og sanitæranlegget reduseres fordi du unngår kostbare reparasjoner, samtidig som levetiden økes betraktelig.

En annen positiv virkning av å ha en serviceavtale, er at installasjonen til enhver tid er i optimal stand, og yter maksimalt.

Vi har ulike avtaler med flere av våre kunder. Service-, drift og vedlikeholdsavtaler av denne typen kan vi tilby beboere i private boliger, sameier så vel som borettslag og til bedrifter. Avtalen kan skreddersys etter ønsker og behov, alt fra garantert responstid til drift, service og vedlikehold av anlegget. Vi anbefaler at service og vedlikehold utføres på en årlig basis.

Vi tilbyr også overvåkning, alarmsentral og fjernstyring av varmeanlegg og tilsvarende varmeinstallasjoner, samt på avløpssiden.

Ta kontakt på 94 17 15 05 eller på Adrian@rorleggersentralen.no for et uforpliktende tilbud på en avtale skreddersydd for ditt behov.

Bestill VVS-Inspeksjon her:

VI KAN OGSÅ HJELPE MED