TRASÉSØK

Behov for trasésøk?

Med trasésøk hjelper vi deg å finne ut hvor du har rørbrudd eller kartlegge hvor avløpsrøret ditt går.

Ring oss. Eller kontakt oss her

Rørlegger Oslo

Hva er trasésøk?

Kort fortalt en metode som benyttes for å lokalisere rør vi ikke vet hvor går.

Trasésøk utføres ved at en sonde føres inn i røret, mens trasésøkeren beveges over terrenget. Trasésøkeren finner sonden som befinner seg inni røret under bakken, og enkelt viser retningen og hvor røret ligger. Det er også mulig å påvise dybden på røret opptil ca. 4 meter ned.

Ved utførelse, lokaliserer vi hvor røret befinner seg under bakken, og unngår feilgraving, ved for eksempel et rørbrudd. Vi benytter samme metode i forbindelse med byggearbeider, for å unngå å plassere nye bygninger over eksisterende rørtraséer i bakken, samt for å avdekke en avløpslekkasje og for å lokalisere brudd under kjellergulv osv.

Når har du behov for trasésøk?

Vi benytter trasésøk for lokalisering av avløpsledninger, overvannsledninger, rørtraséer, rørbrudd eller for å avdekke et eksakt punkt på et rør. Vi kan også fastslå hvor eksisterende ledninger går, slik at plassering av nybygg unngås her.

Trasésøk utføres ved at en sonde føres inn i røret, mens trasésøkeren beveges over terrenget. Trasésøkeren finner sonden som befinner seg inni røret under bakken, og enkelt viser retningen og hvor røret ligger. Det er også mulig å påvise dybden på røret opptil ca. 4 meter ned.

Ved utførelse, lokaliserer vi hvor røret befinner seg under bakken, og unngår feilgraving, ved for eksempel et rørbrudd. Vi benytter samme metode i forbindelse med byggearbeider, for å unngå å plassere nye bygninger over eksisterende rørtraséer i bakken, samt for å avdekke en avløpslekkasje og for å lokalisere brudd under kjellergulv osv.

Dokumentasjon

Våre funn blir dokumentert med markeringsspray, men også digitalt slik at det er mulig å finne tilbake til riktig område på et senere tidspunkt.

VI KAN OGSÅ HJELPE MED