TINING AV FROSNE RØR

Frosne rør ?

Vi hjelper deg med tining av frosne rør og rykker ut 24 timer i døgnet, 365 dager i året!

Ring oss, vi kommer med en gang!

Eller kontakt oss her

Tining av frosne rør

Vi hjelper deg med tining av frosne rør!

Opplever du at det renner tregt eller at du føler at trykket er dårlig? I de kaldeste periodene av året, kan det altså hende at du har frosne rør – vannet i rørene rett og slett har fryst.

Vi har utstyr for å tine alle vann- og avløpsrør. Vi tiner frosne vanninnlegg og uttrekksledninger, men også frosne taknedløp, og utvendige sluk og rister som har frosset.

Rørlegger Sentralen AS utfører profesjonelle tjenester innen tining av  frosne rør. Vi har rørleggere og spylebiloperatører tilgjengelig 24 timer i døgnet, og avhengig av av hva som er frosset, avgjør vi om det er mest hensiktsmessig å sende en rørlegger eller spyleoperatør.

Spylebil

Enkelte rør lar seg ikke tine med tradisjonelle tineapparater, så her må vi inn med vår spylebil. Med vår nye og moderne spylebil, rykker vi ut til kunder i Oslo og omegn for å tine frosne rør.

Spylebilen benytter høytrykk med varmt eller kaldt vann for å tine de frosne rørene.

Få raskt hjelp

For å begrense skadeomfanget, er det veldig viktig at vi kontaktes så raskt som mulig, slik at vi får kommet til og får tint rørene raskt, slik at is-proppen forsvinner.

Kontakt oss på telefon 23 03 54 04 når som helst, og vi hjelper deg!  Ring vår egen spyleavdeling HøytrykkSentralen!

Unngå frosne rør

Les mer på vår side om hvordan du skal unngå frosne vannrør.

Kontakt oss

Tlf: 23 03 54 00
Mail: Post@rorleggersentralen.no

Se våre referanser her

VI KAN OGSÅ HJELPE MED