Tett rør eller avløp ?

Problemer med tett rør eller tett avløp?

Har du tett rør eller avløp i vask, kloakk eller sluk? Da må rørene dine høytrykkspyles for å åpne blokkeringen.

Vi hjelper deg 24 timer i døgnet. Ring oss, vi kommer med en gang!

Eller kontakt oss her

Rørlegger Oslo

Spyling av rør ved tett avløp

Årsaken til oversvømmelse eller tilbakeslag av kloakk er som regel tette rør. Vi opplever ofte at smuss, avleiringer og rester av såpe, fett, rust og håravfall fører til at rørene tilstoppes. I andre tilfeller kan en høre klukkelyder i rør, eller man kan oppleve tilbakeslag og få kloakk som flyter opp. Kanskje har du allerede forsøkt avløpsåpner eller avløpsrens uten at det har hjulpet. I disse tilfellene må høytrykkspyling til for å fjerne tilstoppingen og rengjøre rørene.

Hvordan høytrykkspyle avløp?

Høytrykkspyling utføres fra en spesialutrustet spylebil med lang rekkevidde, for tilgang i både hus, leiligheter og industribygg. Våre spylebiler er moderne og innehar alle funksjonaliteter som kreves.

Tett avløp kan også skyldes rørbrudd og lignende. Ny blokkering kan også oppstå selv om blokkeringen fjernes av oss i HøytrykkSentralen. Dette kan skyldes feil på røret, og/eller at et fremmedlegeme bare har flyttet seg internt i røret. Ny blokkering som oppstår innen kort tid, kan skyldes slike feil/mangler og kan kun oppdages ved hjelp av en rørinspeksjon.

Tett rør på kjøkken?

Fett og andre matrester skylles ut i vasken, og fører til tette rør og avløp. Det hjelper ikke å skylle med varmt vann, for fettet stivner lenger ut i rørsystemet. Tilkall oss hvis du har problemer med: Tett rør på kjøkkenet, tett avløp, tett kloakk, tett sluk på bad, tette rør, tett toalett, tett do, tett dusjsluk, tett vask, tett vannlås, tette ledninger eller vannet renner ikke ned. Vi spyler også tette taknedløp og takrenner.

24-timers døgnvakt

Vi har 24-timers døgnvakt på høytrykkspyling av rør og avløp, så ring oss på telefonnummer 23 03 54 04 når som helst på døgnet, hele året for bestilling av oppdrag.

Se også vår egen side hos VVS Eksperten 

VI KAN OGSÅ HJELPE MED