Tett avløp

Problemer med tett avløp eller tett sluk ?

Tett avløp, sluk, tett vask, kloakk? Da må rørene dine høytrykksspyles for å åpne blokkeringen.

Vi hjelper deg 24 timer i døgnet. Ring oss, vi kommer med en gang!

Eller kontakt oss her

Tett avløp

Spyling av rør ved tett avløp

Årsaken til oversvømmelse eller tilbakeslag av kloakk er som regel tette rør. Vi opplever ofte at smuss, avleiringer og rester av såpe, fett, rust og håravfall fører til at rørene tilstoppes. I andre tilfeller kan en høre klukkelyder i rør, eller man kan oppleve å få kloakk som flyter opp. I disse tilfellene må høytrykkspyling til for å fjerne tilstoppingen og rengjøre rørene.

Hvordan høytrykkspyle avløp

Høytrykkspyling utføres fra en spesialutrustet spylebil med lang rekkevidde, for tilgang i både hus, leiligheter og industribygg. Vår spylebil er moderne og innehar alle funksjonaliteter som kreves.

Tett avløp kan også skyldes rørbrudd og lignende. Ny blokkering kan også oppstå selv om blokkeringen fjernes av oss i HøytrykkSentralen. Dette kan skyldes feil på røret, og/eller at et fremmedlegeme bare har flyttet seg internt i røret. Ny blokkering som oppstår innen kort tid, kan skyldes slike feil/mangler og kan kun oppdages ved hjelp av rørinspeksjon.

Tett vask på kjøkken ?

Tilkall oss hvis du har problemer med: Tett avløp, tett sluk på bad, tette rør, tett toalett, tett do, tett dusjsluk, tett vask, tett vannlås, tette ledninger eller vannet renner ikke ned. Vi spyler også tette taknedløp og takrenner.

24-timers døgnvakt 

Vi har 24-timers døgnvakt på høytrykkspyling av tett rør og avløp, så ring oss på telefonnummer 23 03 54 04 når som helst på døgnet, hele året for bestilling av oppdrag.

Se også vår egen side hos VVS Eksperten 

VI KAN OGSÅ HJELPE MED