RØRINSPEKSJON / KAMERAINSPEKSJON

Behov for rørinspeksjon?

Ved rørinspeksjon undersøker vi rørene dine med kamera. Ring oss om du har tett avløp eller mistenker at noe er galt.

Eller kontakt oss her

Rørinspeksjon utført med kamera

Hva er rørinspeksjon?

Rørinspeksjon og kamerainspeksjon som det også kalles, foregår ved at et kamera føres inn i rørene og inspiserer disse innenfra. Arbeidet foregår inntil 2 timer og en skriftlig rapport utarbeides.

Det er ofte behov for høytrykkspyling i forkant av en rørinspeksjon, dette for at kameraet skal få fri passasje og “se” rørene.

Rørinspeksjon og spyling utføres fra spesialutrustet spylebil med lang rekkevidde for tilgang i både hus, leiligheter og industribygg.

Det er ikke behov for graving i forbindelse med en inspeksjon. Dette utføres fra innsiden på rørene med kamera som føres igjennom røret.

Når bør du utføre inspeksjoner?
Det kan være en fordel å utføre rørinspeksjon i forbindelse med ferdigstillelse av nybygg, for å utelukke eventuelle skader i forbindelse med graving og bygging. Andre tilfeller er om du opplever at toalettet eller andre VVS-installasjoner blir tette eller hvor vannet bruker tid på å komme bort. Vedvarende problemer på tross av egeninnsats og vedlikehold er ofte et tegn på at vi bør undersøke rørene fra innsiden.

Har du mange trær på eldre eiendom? Røtter kan strekke seg langt og bryte igjennom gamle rør. Røtter kan gå lengre enn høyden på trær og nå rør som tilsynelatende er langt unna. En inspeksjon vil avdekke slike skader. Du trenger ikke fjerne trær, om ikke røret da går under treets stamme og må utbedres.

Hva kan oppdages ved en rørinspeksjon ?

Normale feil på avløpsledninger som kan avdekkes ved en rørinspeksjon er: svanker med vannfylling, motfall, bruddskader, ujevnheter i rørveggene, avleiringer eller gjenstander som har kommet ned i avløpet.
Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje og ytre påvirkninger, og slike feil kan også oppstå uten noen form for forvarsel.

Tett avløp ?

Har du hatt mange blokkeringer på ledningen tidligere, vil det være fornuftig å foreta en kamerainspeksjon. Dette vil danne et godt utgangspunkt for hva som er årsaken til hvorfor det stadig blir tett, samt hvordan man skal utbedre en eventuell feil.

Skriftlig rapport

Vi utarbeider en skriftlig rapport og dokumenterer vårt arbeid elektronisk om ønskelig. Rapporten gir en god beskrivelse av ledningens kvalitet. Den redegjør for feil og mangler, og inneholder forslag til tiltak og eventuell utbedringsmetode, slik at skaden kostnadseffektivt kan graves opp eller repareres på annen måte.

En rapport fra en rørinspeksjon er ofte et meget godt dokument for eier ved salg av eiendom, men brukes også av større VVS-entreprenører ved overlevering av nyanlegg.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 03 54 04 mellom kl 08-16 hvis du har ytterligere spørsmål om rørinspeksjon.

Sjeldent god service! Hyggelige og profesjonelle ansatte. Vi har hatt et par nokså kompliserte situasjoner hos oss, men Rørlegger Sentralen hiver seg rundt og får til det umulige til avtalt pris og tid. Helt topp

Hadde besøk av Anders. Punktlig oppmøte, ryddige og profesjonelle.
Veldig hyggelige gutter som kunne gi gode råd for andre VVS relaterte utfordringer. Ryddet opp etter seg etter endt arbeid. ANBEFALES!

Vi fikk rask og profesjonell hjelp av Anders og Robin da kloakken gikk tett. Et stort problem for oss ble løst hurtig og effektivt av to hyggelige karer.

VI KAN OGSÅ HJELPE MED