Kamerainspeksjon

Behov for kamerainspeksjon?

Ved kamerainspeksjon undersøker vi rørene dine med kamera. Ring oss om du har tett avløp eller mistenker at noe er galt.

Eller kontakt oss her

Kamerainspeksjon

Hva er kamerainspeksjon?

Rørinspeksjon som det også kalles, foregår ved at et kamera føres inn i rørene og inspiserer disse innenfra. Arbeidet foregår inntil 2 timer og en skriftlig rapport utarbeides.

Det er ofte behov for høytrykkspyling i forkant av en kamerainspeksjon, dette for at kameraet skal få fri passasje og “se” rørene.

Kamerainspeksjon og spyling utføres fra spesialutrustet spylebil med lang rekkevidde for tilgang i både hus, leiligheter og industribygg.

Hva kan oppdages ved en kamerainspeksjon ?

Normale feil på avløpsledninger som kan avdekkes ved en rørinspeksjon er: svanker med vannfylling, motfall, bruddskader, ujevnheter i rørveggene, avleiringer eller gjenstander som har kommet ned i avløpet.
Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje og ytre påvirkninger, men slike feil kan også oppstå uten noen form for forvarsel.

Tett avløp ?

Har du hatt mange blokkeringer på ledningen tidligere, vil det være fornuftig å foreta en kamerainspeksjon. Dette vil danne et godt utgangspunkt for hva som er årsaken til hvorfor det stadig blir tett, samt hvordan man skal utbedre en eventuell feil.

Skriftlig rapport

Vi utarbeider en skriftlig rapport og dokumenterer vårt arbeid elektronisk om ønskelig. Rapporten gir en god beskrivelse av ledningens kvalitet. Den redegjør for feil og mangler, og inneholder forslag til tiltak og eventuell utbedringsmetode, slik at skaden kostnadseffektivt kan graves opp eller repareres på annen måte.

En rapport fra en kamerainspeksjon er ofte et meget godt dokument for eier ved salg av eiendom, men brukes også av større VVS-entreprenører ved overlevering av nyanlegg.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 03 54 04 mellom kl 08-16 hvis du har ytterligere spørsmål.

Se våre referanser her

VI KAN OGSÅ HJELPE MED