Renholdstjenester

Alt av renholdstjenester tilbys!

Lei av trappevask? Eller behov for vindus- og fasadevask?

Fyll ut skjemaet nederst, og motta tilbud ut i fra ditt behov!

Cleanit logo

Renholdstjenester til bedrifter, sameier og borettslag

Rørlegger Sentralen AS har et tett samarbeid med Cleanit AS, og kan om ønskelig fremstå som en totalleverandør ovenfor våre kunder med de tjenestene vi tilbyr.

Cleanit AS er en offentlig godkjent renholdsleverandør. Selskapet ble etablert i 2000, og har i dag ca. 80 servicearbeidere tilgjengelig i systemet. De har oppdrag fra Drammen til Eidsvoll, Akershus, men allikevel er deres største nedslagsområde i Oslo omegn.

Dette sier Cleanit:

Erfaring og mengde

Kunder av Cleanit kjøper i dag over 10 500 renholdstimer hver måned, og vår påstand er at disse ikke tar feil. Det at vi utfører oppdrag for over 320 faste objekter med til sammen 126 000 timer i året er en betryggende garanti for at du kan stole på oss.

Kvalitet

Vi oppfatter at våre kunder er godt fornøyd med den kvaliteten vi leverer. Denne påstanden blir også bekreftet gjennom våre referanser.

I tillegg til den daglige kontakten har vi også et internkontrollsystem basert på en elektronisk kvalitetskontroll som sendes kunden hver måned. Her kan dere som kunde gi oss en enkel tilbakemelding på kvaliteten av de tjenester vi leverer. Denne løsningen vil igjen være grunnlag for de tiltak som eventuelt måtte iverksettes.

Vi vet at oppfattet kvalitet av renhold er en personlig sak, og behandler derfor våre kunder individuelt. Vi vet at det er menneskelig å gjøre feil, og har utarbeidet en strategi for å imøtekomme på dette området. Vi vil i tilfelle avvik skulle finne sted, ta kontakt i løpet av 2 timer for å rette på situasjonen.

Cleanit

VI KAN OGSÅ HJELPE MED