Borettslag / Sameie

Rørlegger Sentralen AS er en mesterbedrift med dyktige rørleggere og 20 års erfaring.
Vi yter ”Service og kvalitet til avtalt tid” til alle våre kunder. Velger du å bruke Rørlegger Sentralen AS, får du besøk av en serviceinnstilt og faglig oppdatert rørlegger, med yrkesstolthet og høye krav til seg selv.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester for borettslag, sameier og bedrifter:

Trenger borettslaget eller sameiet våre tjenester? Rørlegger Sentralen AS tilbyr rammeavtaler og serviceavtaler til borettslag og sameie.

Det ligger et stort ansvar hos styremedlemmene i borettslag eller sameie. I borettslag/sameie med mange enheter er det meget viktig å ha kontroll over hva som forbedres eller oppgraderes i bygget.

Å opprette en rammeavtale eller serviceavtale vil gjøre at det blir lettere å opprettholde vedlikeholdsplikten. Vi oppdaterer oss og sjekker VVS utstyr i anlegget slik at vi kan opprettholde driften og være føre var med vedlikehold, oppgraderinger eller utbedringer. Borettslaget eller sameie slipper å forholde seg til flere aktører og vi vil prioritere bestillinger av våre tjenester.

Det er mange tilfeller borettslag eller sameie ikke har kontroll på løpende vedlikehold av bygget. Dette kan føre til plutselige store kostnader ettersom vedlikeholdet ikke har blitt opprettholdt.

Dersom skader oppstår grunnet for lite vedlikehold, kan og ofte vil ikke forsikringen holde. Det er dessverre et stort etterslep på vedlikehold i følge tall fra boligbyggelagenes forvaltningsundersøkelse som er gjengitt i Sintef sin Byggforsks prosjektrapport. SINTEF er veldig klare på hva de anbefaler: Alle boligsselskap skal ha en vedlikeholdsplan.

Konsulenttjenester og rådgiving

Vi tilbyr bistand og støtte i forbindelse med prosjektering og planlegging av rørservice, rehabilitering av kjøkken og bad og utbedringsarbeider i VVS-anlegget. Koordinering og håndtering av skadesaker i forhold til forsikringsselskap og andre instanser.

Overvåking

Vi tilbyr overvåkning, alarmsentral og fjernstyring av varmeanlegg eller tilsvarende VVS-installasjoner. Denne tjenesten kan også utvides til full outsourcing av varmeanlegget, noe som inkluderer utstyr, vedlikehold og drift.

Dette kan settes opp hver for seg eller samlet i våre rammeavtaler.

Ved å velge Rørlegger Sentralen velger du en mesterbedrift med over 20 års erfaring. Vår målsetning er å alltid levere “Service og Kvalitet til avtalt tid.” Våre tjenester dekker alt innen rørleggerfaget.

Rammeavtaler

Våre rammeavtaler kan tilpasses og justeres etter behov. Ved å inngå en rammeavtale er det en rekke fordeler borettslaget/sameiet får.

Årlig inspeksjon av VVS utstyr i fellesanlegget.
Billigere priser på tjenester og varer, noe som også gjelder for beboere.
Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til med prioritering av oppdrag, utrykning og raskt oppmøte.
En profesjonell partner som kjenner rutiner og VVS-anlegget i bygget.
Les mer om våre rammeavtaler her.

Serviceavtale

Inngår du en serviceavtale med oss, vil vi holde deg oppdatert på rørenes tilstand til enhver tid og foreta fortløpende vedlikehold og service av VVS-anlegget. Dette gjør at installasjonene vil til enhver tid være i optimal stand. Våre serviceavtaler blir skreddersydd til kundens behov og ønsker. Denne typen drift, service og vedlikeholdsavtaler tilbyr vi beboere i private boliger, bedrifter, sameier og borettslag.

Les mer om serviceavtaler her.

Ta kontakt i dag for en samtale om hva vi kan tilby ditt borettslag/sameie.